Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 8. 1993)


Problém č. 2349

Mark Rejtman, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+7=12)


Problém č. 2350

Bo Lindgren, Švédsko

Eskilstuna-Kuriren, 1.11.1944

Mat 4. ťahom (3+2=5)Kontrolná notácia: 2349: bKh2 Da6 Sg3 Jf4 Jg1 (5), čKg4 Vh4 Vh5 Pa7 f5 h3 h6 (7) – dvojťažka, 2350: bKc6 Va8 Pa7 (3), čKa6 Jh1 (2) – štvorťažka.

Mereditka č. 2349 (obsahuje okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Kg5, Vg5 a tematickú zvodnosť) sa riešila aj na prvých Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v riešení šachových skladieb. Zvíťazil L. Salai jr. (78/265) pred P. Gvozdjákom (69/336), B. Moravčíkom (67/288), P. Frendzasom z Grécka (67/308) a E. Klemaničom (61/323). Salai, Gvozdják, Moravčík a Klemanič budú Slovensko reprezentovať na Majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú 31.8. – 1.9.1993 v Bratislave. Výber súťažných skladieb bol zverený švédskemu medzinárodnému majstrovi v kompozičnom šachu – Bo Lindgrenovi (nar. 26. 2. 1927). Jeho tvorbu predstavujeme štvorťažkou č. 2350.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2328 (Loyd) z 27. 5. 1993. 1.Dh6 tempo, 1...Ka5 2.Kb3 b4 3.Db6 mat, 1...Ka4 2.Dc1 a 3.Da3 mat. Bezohľadu na vek sympatická skladba (Z. Vicén, Stará Bystrica). Čierny kráľ v roli ovce, na ktorú číha biela dáma v roli vlka, potulujúceho sa okolo košiara (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2329 (Klemanič) z 3. 6. 1993. Zvodnosť 1.c4? hr. 2.Se5 (A) mat a 2.g5 (B) mat, viazne na 1...Ve7! (c). Zvodnosť 1.Ve5? hr. 2.g5 (B) mat a 2.Jf5 (C) mat, viazne na 1...V:f7! (a). Zvodnosť 1.Se4? hr. 2.Jf5 (C) mat a 2.Se5 (A) mat, viazne na 1...V:d5! (b). Rieši 1.Da8 hr. 2.Dh8 mat, 1...V:f7 (a), V:d5 (b), Ve7 (c) 2.Se5 (A), g5 (B), Jf5 (C) mat. Duál po 1...Vb8 2.Se5 mat, 2.Jf5 mat a 3.g5 mat nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Veľmi šikovné využitie imaginárnej Fleckovskej trojitej hrozby, ktorá v pokusoch nevychádza pre prekážanie a v riešení má sekundárny charakter. Výsledkom je obojstranná H-rotácia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred