Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 8. 1993)


Problém č. 2351

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 2352

Gerhard Kaiser, Nemecko

Leipziger Volkszeitung 1954

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 2351: bKf3 Dg2 Vc1 Ve1 Sa6 Sg3 Ja5 Jf2 Pa3 d6 g4 g5 (12), čKd5 Sb1 Jd8 Je8 Pc6 c7 d3 d4 f7 (9) – dvojťažka, 2352: bKf5 Db6 Vg6 (3), čKh7 Se5 Jc7 Pg4 (4) – trojťažka.

V č. 2351 si všimnite zdanlivé hry 1...J:d6, c5, c:d6 a tematickú zvodnosť. Trojťažka č. 2352 je typická logická skladba.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2330 (Loquin) z 3. 6. 1993. Autorovu intenciu 1.d8S tempo, 1...Ke8 2.Vf5 K:d8 3.Vf8 mat, 1...Kf8 2.Ke6 Ke8 3.Vg8 mat znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Vg4 Kf6(f8) 2.d8D+!. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 9 riešiteľom: Bandžuch, Filippi, Holubec, Karel, J. a M. Kinče, Kulik, Pek a Ralík.

Riešenie problému č. 2331 (Fica a Brada) z 10. 6. 1993. Rieši 1.Sh5 hr. 2.Dg8 mat, 1...V:h5, S:c8, Sb5 2.Dg8, Dg5, Jb7 mat. Figúrová bezpešiakova mereditka v dvojťažke. Vytvoriť viac ako tri modelové maty naviac s väzbou čiernej dámy by asi bolo veľmi ťažké. Príjemné spestrenie súťaže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2332 (Formánek) z 10. 6. 1993. Nejde 1.Kh7? V:b7+! a ani 1.Sf6? h:g2! Preto iba 1.e3 hr. 2.Se2+ Kg6 3.Vf6 mat, 1...V:g2 2.Sf6 a 3.Vh4 mat, 1...Sb2+ 2.Kh7 V:g2 3.Sg6 mat, 1...Kg6 2.Vf6+ Kh5 3.Se2 mat. Skôr než počet modelových matov zaujmú dva tiché druhé ťahy a antiduál pri braní bJg2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Učebnicová skladba (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Kráľ na okraji šachovnice nemá kam uniknúť (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred