Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 10. 1993)


Problém č. 2365

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)

A. Diagram B. Jc5–d4


Problém č. 2366

Valentin Marin, Španielsko

IV. cena, Good Companion 1924

Mat 3. ťahom (7+9=16)

 Kontrolná notácia: 2365: bKf1 Sd5 Pe4 f3 (4), čKh1 Jc5 Ph2 (3) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čJc5 na d4 (pozícia B), 2366: bKb2 De2 Vb7 Vh5 Sa3 Jb6 Jb8 (7), čKa5 De8 Se6 Sf8 Jc8 Pb5 c5 d5 g7 (9) – trojťažka.

Každú pozíciu č. 2365 budeme hodnotiť dvoma bodmi. V č. 2366 je spracovaná cyklická zámena druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CA. Podarí sa niekomu uhádnuť rok prvého uverejnenia?

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2352 (Kaiser) z 19. 8. 1993. Nejde 1.Db8? Je8! Rieši 1.Db7 hr. 2.Dh1+ Sh2 3.D:h2 mat, 1...Sh2 2.Db8! Je8 3.D:h2 mat. Riešiteľské napätie skryté v miniatúrke, riešiteľné len prekvapujúcim úvodníkom (P. Filippi, Bratislava). Téma typická pre skoršie obdobie, ako vznikla táto práca, ale v úspornom spracovaní a príbuznou motiváciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2353 (Maleika) z 26. 8. 1993. Zvodnosť 1.Vcd8? hr. 2.J:b4 mat a 2.Jf4 mat, 1...V:d5 2.V:d5 mat, viazne na 1...S:b6! Zvodnosť 1.Ved8? hr. 2.Jb4 mat a 2.Jf4 mat, 1...V:d5 2.Vd5 mat, viazne na 1...J:f2! Rieši 1.Vc1 hr. 2.Vd1 mat, 1...S:b6, J:f2, Se2 2.J:b4, Jf4, S:e2 mat. Dvojité hrozby z pokusov neprinášajú poloobrany, ale v riešení po inej hrozbe poloparadoxy typu H a D vzhľadom na pokusy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2354 (Siers) z 26. 8. 1993. Nevychádza 1.Va8? Jd6! 2.Jf8+ Kg8 3.Jd7+ Jc8+!! a ani 1.Ve8? Jd6! 2.Jd7+ Jc8+!! Preto iba 1.Vd8 J~ 2.Jf8+ Kg8 3.Jd7(+) a 4.Jf6 mat. Čierny v riešení sa v podstate nebráni, rozhoduje však svojim čJb8 o výbere úvodníka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavé a pozoruhodné (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred