Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 11. 1993)


 

Problém č. 2375

Prof. René van Dooren, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 2376

Imants Kisis, Lotyšsko

I.–II. cena e. a.

Priokskaja pravda 1992

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 2375: bKd7 Dd1 Vb8 Vc1 Se1 Sg8 Jc6 Jd8 (8), čKc5 Vb1 Sa2 Ja7 Jb5 Pa3 c4 c7 d4 d6 e5 (11) – dvojťažka, 2376: bKh6 Df2 Vc3 Sa3 Sh1 Jg7 (6), čKe5 Sb5 Jd1 Pb6 g6 h4 (6) – dvojťažka.

V č. 2375 nájdete spracovanú Dombrovskisovu tému vo forme dvoch zvodností a riešenia. V tejto forme je aj č. 2376, pričom možno objaviť modernú tému: cyklická zámena polí obrán a polí matov.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú knihu.

Riešenie problému č. 2364 (Sommer) z 30. 9. 1993. Hlavný plán 1.Ve5? hr. 2.Jf6 mat, viazne na 1...Vf1! Rieši 1.Ve4 Sg1! 2.Ve5! Vh4+ 3.Sf4 mat (1...Kg6 2.Vh4+ Kg7 3.Sf6 mat). Čierny je donútený znemožniť si účinnú obranu proti hlavnému plánu, ale vežové manévre tohto typu boli spracované i s oveľa dlhšou výzvou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2365 (Mlynka) zo 7. 10. 1993. Pozícia A: Zvodnosť 1.e5? (A) tempo, 1...Jc~ (a) 2.f4 (B) mat, viazne na 1...Je4! Rieši 1.f4 (B) tempo, 1...Jc~ (a), J:e4 2.e5 (A), S:e4 mat. Pozícia B: Zvodnosť 1.f4? (B) tempo, 1...Jd~ (b) 2.e5 (A) mat, viazne na 1...Jf3! Rieši 1.e5! (A) tempo, 1...Jd~ (b), J:f3 2.f4 (B), S:f3 mat. Recipročná zámena úvodníka a hrozby a voľná zámena jedného matu v miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Do Albumu FIDE 1986–88 (vyjde vo Francúzsku) bolo zaradených 215 dvojťažiek. Historický úspech dosiahla naša rubrika zaradením 9 skladieb (4,3 %). K hodnoteniu sa ešte vrátime.


Vzad << >> Vpred