Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 11. 1993)


Problém č. 2373

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 2374

Axel Åkerblom, Švédsko

Abo Underrättelser 1942

Mat 3. ťahom (3+3=6)Kontrolná notácia: 2373: bKa1 Df7 Va3 Vh3 Sd3 Sh4 Jb1 Jb5 (8), čKe3 Vf2 Vf8 Sf1 Jg3 Pa4 b4 e2 e5 f4 g2 (11) – dvojťažka, 2374: bKe2 Vf4 Vg6 (3), čKh3 Pg3 g7 (3) – trojťažka.

Len nedávno oslávil náš najstarší žijúci slovenský šachový skladateľ Alexander Pituk 89. narodeniny (26. 10. 1904). Že stále tvorí, svedčí aj jeho príspevok č. 2373, v ktorom si všimnite zdanlivé hry 1...Vf3, f3, Kf3. Švédsky autor Axel Åkerblom (21. 10. 1904 – 5. 6. 1980) bol od Pituka starší len o 5 dní, no vyše 13 rokov už nežije. Jeho miniatúrna trojťažka č. 2374 obsahuje tri modelové maty. Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2362 (Prokop) z 23. 9. 1993. Viacerí riešitelia sa potkli na zdanlivom 1.Sb4? Vc7! 2.Sc5?? Vc6+!! 3.K:c6 pat. Preto iba 1.Sf4 Vc7! 2.Se5!! Ve7! (po 2.Sg3? Vg7! 3.Se5 Vg6! alebo 3.Sh2? Vh7! 4.Sf4 Vh6! a biely už nevyhrá) 3.Jf7+ V:e5 4.Jd8!! Ve6+ 5.Jc6+ a biely vyhrá. Efektný šachový oriešok, ktorému možno prísť na chuť iba vtedy, keď sa ho sami pokúsite vyriešiť. Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 2363 (Fedorovič) z 30. 9. 1993. Zdanlivé hry 1...Vac4, Sc4 2.Dd5, Vd4 mat. Zvodnosť 1.Jc4? hr. 2.Vd4 mat a 2.Dd5 mat, 1...Va:c4, S:c4 2.Dd5, Vd4 mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.Jd5 hr 2.Jf6 mat, 1...Jc5, Vc6, S:d5 2.Jc3, D:f4, D:d5 mat. Staré témy v novom šate. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pretože posledné dve skladby našej dlhodobej riešiteľskej súťaže boli výnimočne uverejnené už v stredu 27. 10. 1993, opakujeme ich kontrolné notácie: 2371: bKd5 Vb8 (2), čKh5 Jc4 Pg3 h3 (4) – biely remizuje, 2372: bKc1 Sf8 Jh1 (3), čKb6 Ve3 Sc4 (3) – biely remizuje. Zasielacia lehota končí 15. novembra 1993. Oznámte nám tiež, ak ste riešenia nezaslali.


Vzad << >> Vpred