Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 9. 1993)


Problém č. 2363

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+14=21)


Problém č. 2364

Bruno Sommer, Nemecko

I. cena, Die Schwalbe 1936

Mat 3. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 2363: bKh6 Df7 Vb5 Vd6 Sb1 Sh8 Jb6 (7), čKe4 De2 Va4 Vc2 Sa2 Jd3 Jf8 Pd7 e3 f2 f3 f4 g6 h7 (14) – dvojťažka, 2364: bKc4 Ve2 Sc2 Sg5 Jh6 Jh7 (6), čKh5 Vh1 Sh2 Pg3 (4) – trojťažka.

V č. 2363 si okrem riešenia a tematickej zvodnosti všimnite aj zdanlivé hry 1...Vac4, Sc4 2.Dd5, Vd4 mat. V utajenej logickej trojťahovej desaťkameňovke je učebnicove spracovaná hamburská téma.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2349 (Rejtman) z 12. 8. 1993. Zdanlivé hry 1...Kg5, Vg5 2.Dg6, De2 mat. Zvodnosť 1.Db7? tempo, 1...Kg5, Vg5 2.Dg7, Df3 mat, viazne na 1...a6(a5)! Rieši 1.Jf3 tempo, 1...K:f3, Vg5 2.De2, Je5 mat. Z–32–35 v jednoduchom, riešiteľsky neobtiažnom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2350 (Lindgren) z 12. 8. 1993. 1.Vh8!! K:a7 2.V:h1 Kb8 3.Va1 Kc8 4.Va8 mat. Duál po 2...Ka8 3.Kb6 a 4.Kc7 nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Okružná jazda bielej veže v úspornom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2351 (Shire) z 19. 8. 1993. Zdanlivé hry 1...J:d6, c5, c:d6 2.Ve5, Sc4, Kf4 mat. Zvodnosť 1.Jc4? hr. 2.Ve5 mat, 1...c5, Kc5, c:d6 2.Kf4, Ve5, Jb6 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Je4 hr. 2.Sc4 mat, 1...J:d6, Ke6, Sa2 2.Jf6, Jf6, D:a2 mat. Bohatá zámena funkcií ťahov i zámena hier. Škoda len, že po 1.Jb7? hr. 2.Kf4 mat sú dve vyvrátenia (1...J:e6! a 1...c5!). Inak by sa všetky tri zdanlivé hry vystriedali ako hrozby v regulérnych fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred