Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 9. 1993)


Problém č. 2361

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2362

František Josef Prokop, Česko

Prager Presse, 1923

Biely vyhrá (4+2=6)Kontrolná notácia: 2361: bKh1 Dd8 Va3 Vh5 Sc1 Sf1 Jc8 Jh7 Pc4 d4 (10), čKe4 Va7 Sb7 Sh8 Jg6 Jh4 Pa5 e5 g4 (9) – dvojťažka, 2362: bKb6 Sd2 Jd6 Pb7 (4), čKb8 Vd7 (2) – biely začne a vynúti si výhru.

Č. 2361 je spracované vo forme troch zvodností a riešenia, pričom v každej fáze si všimnite aj hrozbu. Utajená reprodukovaná štúdia je rozhodnutá veľmi skoro, no môže kde-koho prekvapiť.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2346 (Shinkman) z 29. 7. 1993. 1.Vh2!! K:a4 2.Sc6+ K:a3 3.Sc5 mat (2...Ka5 3.Vh5 mat). Množstvo pokusov v snahe porušiť patové zovretie čierneho kráľa vyústi do skvelého úvodníka (M. Svrček ml., Martin). Neuveriteľný úvodník z pohľadu šachovej logiky, ale núkajúci sa z pohľadu riešiteľských skúseností (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2347 (Ďačuk a Veselenčuk) z 5. 8. 1993. Zvodnosť 1.De1? (A) hr. 2.D:c3 mat, 1...Jd:e4 2.Se7 (B) mat, viazne na 1...b1J! Zvodnosť 1.Se7? (B) hr. 2.S:d6 mat, 1...Jc:e4 2.De1 (A) mat, viazne na 1...Vh5! Zvodnosť 1.Sd2? (C) hr. 2.S:c3 mat, 1...Jd:e4 2.Df8 (D) mat, viazne na 1...e1D! Rieši 1.Df8 (D) hr. 2.D:d6 mat, 1...Jc:e4 2.Sd2 (C) mat. Pekná myšlienka (P. Filippi, Bratislava). Dvojnásobná pseudo–Salazarová téma. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2348 (Hultberg) z 5. 8. 1993. Rieši 1.d7 hr. 2.d8D+ K:g7 3.Dd:h8 mat, 1...K:g7 2.d8J! Kf6 (Kg8(f8)) 3.Dg5(Df7) mat, 1...S:g7 2.d8D+ Ke6 3.Dhd5 mat, 1...Ke7 2.d8D+ K:d8 3.De8 mat. Tri modelové maty v miniatúrke s vtipným využitím premeny pešiaka na slabšiu figúru v hlavnom variante. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred