Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 9. 1993)


Problém č. 2359

Alexandr Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 2360

Hannes Baumann, Nemecko

Tages–Anzeiger 1973

Mat 3. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: 2359: bKa8 Dh2 Ve6 Vf7 Se4 Sf6 Jc1 Jf1 Ph3 (9), čKf4 Da2 Vb3 Vg4 Jb8 Pa7 d6 f5 g3 h4 (10) – dvojťažka, 2360: bKa3 Da1 Pd5 e6 f7 h6 (6), čKh8 Sd3 Sg7 Pe2 e7 f6 h4 h7 (8) – trojťažka.

V č. 2359 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu matov vo forme riešenia a dvoch tematických zvodností. Trojťažka č. 2360 zaručene poteší zberateľov logického žánru.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2343 (Fedorovič) z 22. 7. 1993. Nejde 1.Jd4? De5! Preto 1.Dc5 hr. 2.Jf2 mat, 1...Sd4, Vd4, Dd4, d:c5 2.Dd5, J:f6, Sd5, J:c5 mat. Grimshaw, antiduál a obeťový úvodník, ale aj nie celkom využitý biely potenciál (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2344 (Fedorovič) z 22. 7. 1993. Zdanlivé hry 1...f:e3 V:e3 2.Sf6, Sd6 mat. Zvodnosť 1.Jhf6? hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, c:d5, D:f5 2.Sd6, Jd7, V:d5, Sd6 mat, viazne na 1...K:f5! Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, D:f5, c:d5 2.Jf7, Sf6, V:f5, Sf6 mat, viazne na 1...Dh1! Rieši 1.Jef6 hr. 2.D:e4 mat, 1...f:e3, V:e3, D:f5, c:d5 2.Sd6, Jd7, Sd6, V:d5 mat (1...Dh1 2.J:g4 mat). Pekná náväznosť fáz (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2345 (Hammarström) z 29. 7. 1993. Nejde 1.Dg4? Vb4! a ani 1.Dh8? Ve5! Rieši 1.Jg6 hr. 2.Jgf4 mat, 1...J~, Jd5!, V:b3(b4) 2.Dc3, Df5, Je5 mat. Začiatočnícka skladba. Škoda, že niektoré motívy nie sú zmnožené (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantná mereditka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred