Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 10. 1993)


 

Problém č. 2369

Jevgenij Gavrilov, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2370

Vladimir Koroľkov, Rusko

I. cena

Zadači i etjudy 1930

Biely vyhrá (9+8=17)Kontrolná notácia: 2369: bKa2 Dg6 Vc6 Vh5 Sb5 Se5 Je6 Jg3 Pb3 d4 (10), čKd5 De3 Sb8 Sh3 Jb2 Pb6 c3 e7 f3 (9) – dvojťažka, 2370: bKg3 Vh3 Sh2 Jh1 Pe4 f2 g5 h4 h6 (9), čKf7 Sd1 Pe5 f3 f5 g2 g7 h5 (8) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné skladby sú zároveň predposlednými dvoma súťažnými skladbami našej maratónskej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. V pôvodnej dvojťažke sú zaujímavé dve tematické zvodnosti s dvojitou tematickou hrozbou, ktorá sa v riešení rozloží do matu. Utajená štúdia sa bude hodnotiť 6 bodmi, no oznámte nám tiež, ak sa vám ju nepodarí vyriešiť.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2357 (Ulanov) z 9. 9. 1993. Rieši 1.Dd2 tempo, no skladba bola už omylom uverejnená pod č. 2336 (24. 6.). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2358 (Dobruský) z 9. 9. 1993. Po úvodníku 1.Da8 hr. 2.De8 K:e4 3.Sb1 mat tri tematické obrany zakončené modelovým matom: 1...S:a8 2.V:f4+ K:e5 3.Jg6 mat, 1...K:e4 2.Sb1+ K:e5 3.Da1 mat, 1...S:e4 2.Se6+ K:e5 3.Da1 mat (1...J:a8 2.Sg7(h8), 1...S:a2 2.Vf4+). Klasická ukážka modelových matov ako účelu (nie vyvrcholenia), kde podstatou je zbaviť sa prekážajúcich bielych kameňov – esteticky mimoriadne pôsobivá skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2359 (Pankratiev) z 16. 9. 1993. Zvodnosť 1.Sb2? hr. 2.V:f5 mat, 1...Vb5, Vg5 2.Dd2, Je2 mat, viazne na 1...Da5! Zvodnosť 1.Sc3? hr. 2.V:f5 mat, 1...Da5, Vg5 2.Dd2, Jd3 mat, viazne na 1...Vb5! Rieši 1.Se7 hr. 2.V:f5 mat, 1...Da5, Vb5, Vg5 2.Je2, Jd3, S:d6 mat. Škoda, že v riešení nehrá biela dáma. Tento nedostatok už odstránil náš autor Z. Labai a navrhol Pankratievovi spoluautorstvo. Keď príde odpoveď, verziu uverejníme. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred