Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 11. 1993)


 

Problém č. 2379

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 2380

Ivan Garaj, Slovensko a

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 2379: bKh4 Dc2 Vg7 Vh3 Sd8 Sg8 Jb6 Jg4 Pc5 d2 (10), čKd4 Vf1 Sb2 Sh1 Pb5 c6 (6) – dvojťažka, 2380: bKb2 Df8 Vc3 Ve7 Sd6 Sg2 Jc7 Jf6 (8), čKd4 Va5 Vh6 Sa2 Sg7 Pe5 (6) – dvojťažka.

V klasickom č. 2379 možno nájsť biely (dva pokusy), ale v riešení aj čierny Grimshaw. Táto téma je spracovaná aj v č. 2380 vo forme tematickej zvodnosti a riešenia (Z–22–44), pričom všetko sa odohráva na poliach d5 a f6.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú knihu.

Riešenie problému č. 2368 (Thoma) z 14. 10. 1993. 1.Jf3 Kf2 2.J:e5 Kf1 3.Jd3 e5 4.Ve1 mat. Práca pôsobí ako schéma (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2369 (Gavrilov) z 21. 10. 1993. Zvodnosť 1.Df7? hr. 2.Jc7 mat a 2.Jf4 mat, 1...D:e5 2.D:f3 mat, viazne na 1...S:e5! Zvodnosť 1.Dg8? hr. 2.Jc7 mat a 2.Jf4 mat, 1...S:e5 2.Dd8 mat, viazne na 1...D:e5! Rieši 1.Vc4 hr. 2.Sc6 mat, 1...D:e5, S:e5 2.Jf4, Jc7 mat. Škoda, že obe zvodnosti sú tak hrubo vyvrátené. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2370 (Korolkov) z 21. 10. 1993. 1.Sg1 g:h1D 2.V:h1 f4+ 3.Kh3 Sb3!! (hrozilo vyslobodenie veže ťahom 4.Sh2, čo už nejde pre 4...Se6 mat) 4.h7! Se6+ 5.Kh2 Kg6 6.h8V! a biely vyhrá. Nešlo 6.h8D? Sg8! 7.D:g8 pat. Nepravdepodobná, ale rozhodne zaujímavá pozícia a asi tiež príklad na tému piatej svetovej súťaže (5. WCCT) v oddelení štúdií: biely vyhrá, pričom sa vyhne patu, ktorý by vznikol v pokuse v rámci hlavnej línie (pat nemá byť na okraji šachovnice). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad << >> Vpred