Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 12. 1993)


Problém č. 2381

Henryk Rybarczyk, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 2382

Wojciech Jakubczak, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 2381: bKa8 Dc3 Vf6 Sb5 Je4 Jf7 (6), čKc8 Vb4 Vd3 Sh3 Jc2 Pa7 c7 (7) – dvojťažka, 2382: bKa4 Vd8 Vf3 Sb1 Sd6 Ja3 Jd5 Pc4 (8), čKd4 Sg6 Pa7 b4 c6 e5 f5 (7) dvojťažka. Riešenie oboch klasických skladieb poľských autorov pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2371 (Afanasiev) z 27. 10. 1993. 1.Ke4! h2! (najsilnejšie (hlavný variant), po 1...g2 2.Kf3!, 1...Jd2+ 2.Kf5! a 1...Jd6+ 2.Kf3 biely ľahko vyhrá a preto tieto obrany ani nehodnotíme) 2.Kf4! g2 3.Vh8+ Kg6 4.V:h2 g1D 5.Vg2+! D:g2 pat no žiaľ, aj 2.Vh8+ Kg4 (2...Kg6 (g6) 3.Kf3 a biely remizuje) 3.Vg8+ Kh3 4.Kf4!! (hr. 5.V:g3+ a po 4...g2 príde 5.Vh8 mat) 4...h1D 5.Vh8+ Kg2 6.V:h1 K:h1 7.K:g3 a biely remizuje. V štúdiách takáto možnosť splnenia výzvy sa považuje za vedľajšie riešenie (nie duál). Maximálne tak bolo možné získať 8 bodov, čo však ani jeden riešiteľ nevyužil.

Riešenie problému č. 2372 (Rinck) z 27. 10. 1993. 1.Jf2! Ve1+! (obrany 1...Vf3(e2) 2.Sh6! sú slabšie a končia tiež remízou) 2.Kd2! (2.Kc2(b2)? Vf1! 3.Kc3 Kb5 4.Ke4 V:f8 5.Jd6+ Kc5 6.J:c4 Vf3+ a čierny vyhrá) 2...Ve2+ (2...Vf1? 3.Ke3!) 3.Kc3 V:f2 4.Sc5 K:c5 pat. Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* V štúdii č. 2370 (Korolkov) nejde 1.g6+? Kg8! 2.h7+ Kh8 3.Sg1 g:h1D! 4.V:h1 f4+ 5.Kh3 Sb3! 6.Kh2 Se6 pat. Väčšina riešiteľov uviedla po 1.Sg1! iba netematickú (slabšiu) obranu 1...f4+ 2.Kh2 g:h6 3.Jg3! (3.g:h6? g:h1D+! 4.K:h1 Sc2 5.h7 Kg7 6.h8D K:h8 7.Kh2 S:e4 alebo 7.V:f3 S:e4 8.Kg2 Kg7 9.Sh2 Kg6 10.Sg1 Kf5 11.Kh3 S:f3 a čierny remizuje) 3...h:g5 4.h:g5 g3+ 5.f:g3! Sc2 6.Vh4 Kg6 7.Se3 a biely vyhrá, čo sme hodnotili iba 1 bodom (6 bodov získali iba Bandžuch a Nagy, 3 body Hagara a Horňák a ostatní riešitelia 1 bod).

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2297–2372) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred