Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 2. 1994)


Problém č. 2401

Ivo Lebloch, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)


Problém č. 2402

Friedrich von Wardener, Rakúsko

Deutsches Wochenschach 1904

Mat 3. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 2401: bKh1 Db2 Vd5 Vh3 Sg8 Ja6 Je2 (7), čKe4 Vh6 Sd1 Se3 Ja2 Jc1 Pa4 a5 f4 f6 h5 h7 (12) – dvojťažka, 2402: bKg3 De3 Vh6 Se8 Pb2 d3 e5 (7), čKc5 Vd4 Pb3 b4 d5 f7 (6) – trojťažka.

V č. 2401 je spracovaná trojfázová zámena matov typu Z–32–25 vo forme riešenia, tematickej zvodnosti a zdanlivých hier 1...f5, Sd4. Pikantná jednovariantová trojťažka č. 2402 je spomienkou na 30. výročie úmrtia baróna Friedricha von Wardenera (25. 4. 1873 – 15. 1. 1964), ktorý skladal v štýle nemeckej školy.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2380 (Garaj a Ulanov) z 25. 11. 1993. Zvodnosť 1.Da8? hr. 2.De4 mat, 1...Vd5, Sd5 2.Je6, S:e5 mat, viazne na 1...Vh4! Rieši 1.Jfd5 hr. 2.Df2 mat, 1...Vf6, Sf6, e4 2.S:e5, Je6, V:e4 mat. Užitočná exkurzia do čias minulých potvrdzujúca, že niektoré myšlienky nestárnu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 2381 (Rybarczyk) z 2. 12. 1993. 1.Vd6 hr. 2.Da8 mat, 1...Vbd4, Vdd4, Jd4, Sd7, V:e4, V:d6, c6, c5 2.Sa6, D:h3, Vd8, S:d7, Sa6, Je:d6, D:c6, D:c5 mat. Klasická práca bez nároku na vyznamenanie. Odmenu za správne riešenie dostane Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2382 (Jakubczak) z 2. 12. 1993. 1.Je3 hr. 2.S:b4 mat, 1...c5, e4, Kc3, Sf7 2.Jb5, Jec2, S:e5, J:f5 mat. Jednoduchá skladba s absenciou hodnotných motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorova 5, 038 61 Vrútky.


Vzad << >> Vpred