Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 4. 1994)


 

Problém č. 2417

Mario Guido Garcia, Argentína

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+9=23)


Problém č. 2418

Julius Buchwald, USA

II. cena

74. Lippische Lendesztg. 1950

Mat 3. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 2417: bKe1 Df7 Va1 Vh4 Sb7 Sf6 Jd4 Jg3 Pb2 c5 d6 f2 g6 h2 (14), čKd3 Vc6 Sa3 Sg4 Pa4 b3 b4 d7 h3 (9) – dvojťažka, 2418: bKh1 Da2 Vb3 Sa3 Sd3 Jf1 Jg1 Pe4 (8), čKf2 Vd1 Se1 Jf8 Pa4 c7 d2 d6 f5 g4 h3 (11) – trojťažka.

Mario Guido Garcia z ďalekej Argentíny pracuje v pôvodnej dvojťažke č. 2417 s loydovským úvodníkom. Trojťažka č. 2418 je spomienkou na nedožité 85. narodeniny Juliusa Buchwalda (4. 4. 1909 – 9. 8. 1970) – významného amerického šachového skladateľa rakúskeho pôvodu. Zložil vyše 3000 skladieb (hlavne dvojťažiek a trojťažiek) a v Albumoch FIDE získal 29 bodov. Udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa však nedožil.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2401 (Lebloch) z 10. 2. 1994. Zdanlivé hry 1...f5, Sd4 2.De5, D:d4 mat. Zvodnosť 1.Db8? hr. 2.De8 mat, 1...f5, Sd4 2.De5, D:f4 mat, viazne na 1...Jd3! Rieši 1.Db5 hr. 2.De8 mat, 1...f5, Sd4, Sc5, Jd3 2.Ve5, V:d4, J:c5, D:d3 mat. Pre usilovného autora pomaly už typické snaženie zvládnuť všetko s použitím dámy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2402 (Wardener) z 10. 2. 1994. Nejde 1.Va6? f5! 2.Sa4? f4+! (2.e:f6? pat). Preto iba 1.Vd6 hr. 2.Sa4 f6(f5) 3.Vc6 mat, 1...f5 2.e:f6 e.p. K:d6 3.De7 mat. Veľmi pekné riešenie (Ing. J. Vaňko, Bratislava). Smutný osud čierneho – nemá čo hrať a ešte naviac musí bielemu nahrať na efektný en pasant (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred