Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 2. 1994)


Problém č. 2399

Ing. Juraj Lupták, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+3=12)


Problém č. 2400

Edit Bairdová, Veľká Británia

I. cena, Hackney Mercury 1893

Mat 3. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: 2399: bKh6 Va3 Vf3 Sb1 Jh2 Jh8 Pd6 e4 f6 (9), čKe5 Pd7 e6 (3) – dvojťažka, 2400: bKd1 Dg2 Jc2 Jc3 Pc4 (5), čKc5 (1) – trojťažka.

V pôvodnej dvojťažke č. 2399 je spracovaná klasická téma hviezdy. Jubilejná miniatúrna trojťažka č. 2400 je z oblasti českej školy úlohovej. Súčasne je spomienkou na 70. výročie smrti prvej šachovej skladateľky sveta – Edit W. J. Bairdovej (22. 2. 1859 – 1. 2. 1924).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2377 (Kopajev) z 18. 11. 1993. Zvodnosť 1.K:e7? (A) hr. 2.Df3 (B) mat, 1...J:c3, Ke4, d3 2.Je:d4 (C), Dc6 (D), Dc4 mat, viazne na 1...Vf1! Rieši 1.Je:d4 (C) hr. 2.Dc6 (D) mat, 1...J:c3, Ke4 2.K:e7 (A), Df3 mat. Kissova téma s využitím ľahko ovládateľných čiernych ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2378 (Bannyj) z 18. 11. 1993. 1.Vc8 hr. 2.V:c6 mat, 1...Vb4 2.Dd5 mat, 1...Jd5 2.Je4 mat, 1...Je4 2.Db4 mat. Zdarila syntéza klasických efektov poloväzby a antiduálu s modernými cyklickými, kde klasika hrá umožňujúcu úlohu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Alfréd Baroška, 935 32 Kalná nad Hronom.

Riešenie problému č. 2379 (Ulanov) z 25. 11. 1993. Nejde 1.Ve7? Sf3! a ani 1.Se7? Vf3! Rieši 1.Ja4 hr. 2.Dd4 mat, 1...Vf3, Sf3, Se4, b:a4 2.Vd7, Sf6, D:b2, Dc4 mat. Klasická "biela kombinácia" s viacerými netematickými pokusmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Kováč, Bašta č. VII. 945 01 Komárno.


Vzad << >> Vpred