Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 11. 1993)


 

Problém č. 2377

Viačeslav Kopajev, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 2378

Dmitrij Bannyj, Rusko

I.–II. cena e.a.

Priokskaja pravda 1992

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 2377: bKf7 Dc3 Vd2 Ve1 Sd8 Sg8 Jc2 Je6 Pb3 b4 f4 g5 (12), čKd5 Vd1 Vg1 Je2 Pb6 d4 e7 f5 g3 (9) – dvojťažka, 2378: bKf1 Db3 Vc2 Vd8 Se1 Sf3 Jf6 Pd6 e3 f5 f7 (11), čKc5 Vc4 Se5 Ja4 Jc3 Pb6 c6 (7) – dvojťažka.

V modernej dvojťažke č. 2377 je dôležitá tematická zvodnosť 1.K:e7? (A) hr. 2.Df3 (B) mat. V č. 2378 je cyklická zámena polí obrán a polí matov spracovaná v jednej fáze.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú knihu.

Riešenie problému č. 2366 (Marin) z 7. 10. 1993. Rieši 1.Dd1 hr. 2.Sb4+ c:b4 3.Da1 mat, 1...b4 2.Jc4+ (A) d:c4 3.S:b4 (B)d mat, 1...d4 2.Sb4+ (B) c:b4 3.Da4 (C) mat, 1...c4 2.Da4 (C) b:a4 3.J:c4 (A) mat – teda cyklus druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CA z roku 1924. Po tematickej obrane 1...d4 vychádza žiaľ aj 2.Dd2 (e1)+ b4 3.D:b4 mat, čo je škodlivý duál. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo využili iba dvaja riešitelia: Ing. J. Karel z Prahy, RNDr. O. Ralík z Nitry. Na čele riešiteľskej súťaže je tak opäť dvojica Bandžuch – Ralík.

Riešenie problému č. 2367 (Pankratiev a Makarenko) z 14. 10. 1993. Zvodnosť 1.Vd6? hr. 2.Sd5 mat, 1...Dc4, e:d6 2.Dh7, J:d6 mat, viazne na 1...Dc3! Zvodnosť 1.Vf6? hr. 2.d3 mat, 1...Dc3, e:f6 2.Dh7, Jd6 mat, viazne na 1...Dc4! Rieši 1.Dh7 hr. 2.Ve6 mat, 1...Dc3, Dc4, Df5, Ve3 2.Vf6, Vd6, Jc5, V:e3 mat. Banného obohraná batéria Dh7–Vg6 je prerušovaním bielych figúr z a–stĺpca čiernou dámou skvelým spôsobom využitá k vytvoreniu zložitého komplexu zámen funkcií a hier. A vraj sa niektoré strategické prvky už nedajú originálne použiť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred