Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 10. 1993)


Problém č. 2367

Alexandr Pankratiev a

Piotr Makarenko, Kazachstan

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


 

Problém č. 2368

Andreas Thoma, Nemecko

Trappenkamp 1975

Mat 4. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2367: bKh5 Dh8 Va3 Vg6 Sa2 Se5 Jb7 Jg7 Pd2 d4 f2 (11), čKe4 Dc8 Ve1 Sh3 Jd8 Pe7 g2 g4 g5 (9) – dvojťažka, 2368: bKh1 Ve4 Je1 Ph2 (4), čKf1 Pe5 e6 (3) – štvorťažka.

Vo výbornom č. 2367 sa oba zvodníky a úvodník objavia v jednej z fáz aj ako maty. Miniatúrna štvorťažka č. 2367 od pre nás neznámeho nemeckého autora Andreasa Thomu (nar. 6. 6. 1943) iste nikomu nenarobí žiadne veľké problémy.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č, 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2355 (Kisis) z 2. 9. 1993. Zvodnosť 1.Da1? hr. 2.Dd4 mat, 1...Jb2, Jc3 2.De1, Dc1 mat, viazne na 1...Vc3! Rieši 1.Dg7 hr. 2.Dd4 mat, 1...Jf6, Je5, Ve5 2.Dg3, D:h6, Jc4 mat. Voľná zámena matov typu Z–22–44 s jednoduchou motiváciou a čiastočným využitím symetrie pozície s osou a7–g1 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prím hrali biely jazdci (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2356 (Speckmann) z 2. 9. 1993. Nejde 1.Kd7? J:b6+! a ani 1.Dg4? c:b6! Preto iba 1.Ke8 hr. 2.Dg4 a 3.Ve6 mat, 2...g5 (Sg5), g6 3.De6, D:f4 mat, 1...c:b6 2.Kd7! g5 (Sg5) 3.Df7 mat, 2...g6 3.De5 mat, 1...Sg3! 2.Ve5! hr. 3.Df5 (g5) mat, 2...g6, g5 3.Dh8, D:g5 mat. Viacerí riešitelia stratili 1 bod, keď neuviedli práve tento tematický variant. Medzi nimi je aj O. Ralík z Nitry a tak po č. 2356 vedie dlhodobú riešiteľskú súťaž bez straty bodu I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. Pekný manéver kráľa (P. Filippi, Bratislava). Okrem nesporne kvalitnej logickej zložke zaujme zámena dvoch matov po ťahu g–pešiaka v hrozbe a dvoch hlavných variantoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred