Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 9. 1993)


Problém č. 2355

Imants Kisis, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 2356

Dr. Werner Speckmann, Nemecko

2nd Com. Olympie T. 1964

Mat 3. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: 2355: bKf1 Da7 Vf2 Sh7 Jb5 Jd6 Pg2 (7), čKe3 Vc5 Sg1 Jd1 Jg4 Pb4 b6 h2 h6 (9) – dvojťažka, 2356: bKd8 Dh5 Ve7 Pb6 c6 (5), čKf6 Sh4 Ja8 Pc7 f4 g7 (6) – trojťažka.

V č. 2355 nájdete voľnú zámenu matov spracovanú vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Prezradíme, že trojťažka č. 2356 je logická a jej autor len nedávno oslávil významné jubileum.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2337 (Pek) z 1. 7. 1993. Nejde 1.Va5? Se5! 1.Vgb8 hr. 2.Dc8 mat, 1...Sd8, J~ 2.Jd6, Je7 mat. Na prvotinu celkom dobré razenie dráhy často nevídať, i pokusy by sa našli (napr. 1.Dh7? f3!), ale trochu vadí neekonómia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2338 (Zepler) z 1. 7. 1993. Mnohí riešitelia uvádzali vedľajšie riešenie 1.Kg6?? S:f4!!, za čo stratili 1 bod. Rieši iba 1.Ke4 tempo, 1...S:f4 (S~) 2.Jd6! S:d6 3.D:d6 mat, 1...Kb5 2.D:d7+ Ka6(c5) 3.Db7(c6) mat, 1...Kb3 2.De2 Ka4 3.Jb6 mat. Rad pokusov zvedie riešiteľa, ale objavný tichý úvodník naruší patové postavenie a znásobí pôsobnosť dámy po otvorených diagonálach – riešiteľsky náročné (P. Filippi, Bratislava). Predĺžené patové vyvrátenia pokusov v kombinácii s dvoma modelovými matmi z milosti, ale trápna nemohúcnosť čierneho v riešení vadí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2339 (Shire) z 8. 7. 1993. 1.d6 hr. 2.Dc4 mat, 1...J:d6, Jc3, S:e2, Sd5, Jd2 2.f7 (Vd5?), Jc2, Jc2 (Dc3?), f7, D:d2 mat. Duál po 1...Je3 2.Dd2 mat a 2.D:d3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebudujeme. Dva antiduály s recipročnou výmenou škodlivých motívov a matu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred