Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 8. 1993)


 

Problém č. 2353

Gerhard Maleika, Nemecko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 2354

Theodor Siers, Nemecko

2. pochvala

Lippische Landeszeitung, 1950

Mat 4. ťahom (6+3=9)Kontrolná notácia: 2353: bKb2 Vc8 Ve8 Se3 Sf3 Jb6 Jd5 Pf2 (8), čKd3 Vg5 Sa5 Sf1 Jh3 Pb3 b4 (7) – dvojťažka, 2354: bKb6 Vf8 Sg7 Jg6 Jh8 Ph6 (6), čKh7 Jb7 Jf3 (3) – štvorťažka.

V č. 2353 nájdete spracovanú tému pokusov s prekvapujúcim úvodníkom. Č. 2354 je dôkazom, že ani štvorťažka nemusí mať ťažké riešenie, ako dvojťažka.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2333 (Shire) z 17. 6. 1993. Pokusy 1.V:a3?, S:f1?, Ve2?, Sb3? viaznu postupne na 1...S:c4!, V:e3!, Sg2!, Va5! 1. riešenie: 1.Ve1 hr. 2.Dd5 mat, 1...S:c4, Sg2, Df7 2.De5, Je2, D:g4 mat. 2. riešenie: 1.S:a2 hr. 2.De5 mat, 1...V:e3, Va5, Sb8 2.Dd5, Jb3, Db6 mat. Duál po 1...Ve4 2.D:e4 mat a 2.V:e4 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Pri dvoch úvodníkoch zaujme spektrum pokusov s rovnakými kameňmi a hrozbami s náväznosťou na riešenie (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2334 (Guttmann) z 17. 6. 1993. Nejde 1.Vc8? e1D! a ani 1.Vd8? e1J! Preto iba 1.Vg8 f1J! 2.Vd8! e1J 3.Vc8! a 4.Vc3 mat. Známy a frekventovaný námet v úspornom miniatúrnom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2335 (Ulanov) z 24. 6. 1993. Pokusy 1.Vd7? Vd6?, Vc5?, Vb5?, Dc4?, Dh7? viaznu postupne na 1...f:g4!, e:f4!, d:c3!, a:b5+!, f:g4!, e:f4! Rieši 1.Va5 hr. 2.Sd5 mat, 1...d:c3, f:g4, e:f4 2.Dc4, Dh7, D:f4 mat. Tri klasické pokusy s prekážkami s jednotným vyvrátením pešcovým braním (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2336 (Ulanov) z 24. 6. 1993. Zdanlivé hry 1...b4, e5 2.Vd5, Vc4 mat. Rieši 1.Dd2 tempo, 1...b4, e5 2.Vc4, Vd5 mat. Recipročná zámena matov s jednotnou motiváciou v každej fáze (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred