Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1993)


Problém č. 2337

Zdeněk Pek, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Prvotina

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 2338

Dr. Erich Zepler, Nemecko

I.–II. cena

Schacholympia Berlín 1936

Mat 3. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 2337: bKf7 Dh8 Va8 Vg8 Sf6 Jc4 Jg6 Pd3 g7 h3 h4 (11), čKf5 Sc7 Jd2 Jd5 Pf4 h6 (6) – dvojťažka, 2338: bKf5 Dg4 Sd5 Ja2 Jc4 Pe3 f4 (7), čKa4 Sd6 Pa3 a5 d7 (5) – trojťažka.

Dvojťažka č. 2337 od bratislavského autora Zdenka Peka (nar. 23. 9. 1958) je jeho prvou uverejnenou skladbou, v ktorej zaujme prekvapujúci úvodník. V trojťažke č. 2338 nejde 1.J:d6? pre pat.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2314 (Haring) z 1. 4. 1993. Rieši 1.Jc5 hr. 2.Jd3+ e:d3 3.J:d3 mat, 1...S:e3 2.J:e4! hr. 3.D:f6 mat, 2...Sg5, Sc5+, Sd2+ 3.Jd3, J:c5, J:d2 mat, 1...J:e3 2.S:e4! hr. 3.Jf3 mat, 2...Jc2+, J:d5+ 3.S:c2, S:d5 mat. Pekná, až pomocnomatová tematická analógia s viacerými navzájom recipročne pôsobiacimi efektami, napr. medzi batériou a poloväzbou, medzi typmi účinných figúr na oboch stranách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Na pohľad zložité, ale riešenie ukázalo, že to bol "optický" klam (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2315 (Bakcsi) z 8. 4. 1993. Pozícia A: Nejde 1.Se6? S:f5! Rieši 1.Sf7 hr. 2.Vd5 mat, 1...Va:d4, Vh:d4, e6, D:c6 2.Jc4, Je4, Df8, Dd8 mat. Pozícia B: Nejde 1.Sd7? Vh:d4. Rieši 1.Se6 hr. 2.Vd5 mat, 1...Va:d4, Vh:d4, d:c6(e6) 2.Sb4, Sf4, Dd8 mat. Profesionálna skladba (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2316 (Jäderin) z 8. 4. 1993. 1.Sd1 tempo, 1...a5 2.Vc2! K:a4 3.Vb2 mat, 1...Ka5 2.Vb3! K:a4 3.Vb5 mat. Zdvojenie indickej témy v miniatúrke spolu s avizovaným rokom uverejnenia vyvoláva jedinú reakciu: chuť pátrať v starých prameňoch, aké skladateľské kúsky sú ešte pred nami časom utajené (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred