Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 12. 1993)


 

Problém č. 2383

Tomasz Sibiga, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 2384

Tomasz Sibiga, Poľsko a

Ivan Garaj, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 2383: bKd8 De4 Vc4 Vd2 Se8 Sg7 Jd3 Jd4 (8), čKd6 Vd5 Sa8 Sh8 Ja4 Jg8 Pd7 e7 (8) – dvojťažka, 2384: bKe6 Dd1 Ve1 Sa2 Sb4 Jc1 Jd6 Pb6 d2 d5 f4 g3 (12), čKd4 Va3 Va5 Jf2 Jh6 Pd3 g4 (7) – dvojťažka. Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 2297 až 2372. Maximálne bolo možné získať rekordných 214 bodov (z toho za nekorektnosti 9: 1 za ilegálnu pozíciu č. 2312, 3 za vedľajšie riešenie č. 2330, 1 za duál č. 2366 a 4 za vedľajšie riešenie č. 2371), čo sa však nepodarilo nikomu. Poradie najlepších riešiteľov je nasledujúce: I. cena: 209 bodov, Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (500 Sk), II. cena: 205 bodov, István Nagy, Čilizská Radvaň (400 Sk), III. cena: 204 bodov, RNDr. Oliver Ralík, Nitra (300 Sk), IV. cena: 203 bodov, Zdeněk Pek, Bratislava (200 Sk), V. cena: 202 bodov, Ing. Jozef Holubec, Košice, VI.–VII. cena ex aequo: 201 bodov, Vladimír Hagara a Viliam Horňák, Trnava, VIII. cena: 198 bodov, Juraj Kulik, Bratislava, IX. cena: 197 bodov, Mgr. Zoltán Vicén, Stará Bystrica, X. cena: 195 bodov, Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (všetci vyhrávajú po 100 Sk).

* Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 40 bodov vyhrávajú 50 Sk nasledujúci: V. Bilka (Bratislava), P. Filippi (Bratislava), Z. Kováč (Komárno), J. Krošlák (Púchov), Ing. L. Krump (Levice), Ing. A. Lupták (Dubnica nad Váhom), B. Moravčík (Banská Bystrica), M. Svrček ml. (Martin), MUDr. M. Trubač (Levice) a Ing. J. Vaňko (Bratislava). Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme.

Poradie ostatných riešiteľov: 194 b.: V. Bilka, 193 b.: P. Filippi, 187 b.: MUDr. J. Földesi, B. Moravčík, M. Svrček ml. a MUDr. M. Trubač, 183 b.: Ing. J. Lupták, 182 b.: Ing. L. Krump, 174 b.: Z. Kováč, 172 b.: J. Tomanička a J. Krošlák, 162 b.: Ing. J. Karel, 161 b.: Ing. J. Vaňko (atď.).

* Námietky zašlite najneskôr do 3 dní.


Vzad << >> Vpred