Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 12. 1993)


 

Problém č. 2385

Štefan Sovík, Slovensko

III. cena, Hlas ľudu 1987

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 2386

Peter Gvozdják a

Ľudovít Lačný, Slovensko

I. cena, Hlas ľudu 1989

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 2385: bKg8 Vd4 Vg7 Sg4 Je4 Je6 (6), čKh4 Df2 Sg2 Pc7 d2 f3 h2 (7) – dvojťažka, 2386: bKa2 Db1 Vc6 Vh4 Sa7 Sc2 Jc4 Jd4 Pb2 f5 (10), čKb4 De7 Pa4 a5 b5 d7 g3 (7) – dvojťažka.

Ako už viete, do Albumu FIDE 1986–88, ktorý vyjde vo Francúzsku koncom roka 1994 bolo umiestnených 215 dvojťažiek. Historický úspech dosiahla naša rubrika, z ktorej bolo do tohto Albumu zaradených 9 skladieb (4,2 %). Na tomto úspechu sa podieľajú aj traja slovenskí autori dvoma dvojťažkami, ktoré dnes reprodukujeme, pričom si pripomenieme aj komentáre rozhodcov k obom skladbám: Č. 2385 (rozhodca Ľ. Lehen): originálny druh cyklickej zámeny funkcie ťahu, v ktorej prvý ťah, hrozba a variantový mat prvej fázy sa cyklicky zamenia za prvý ťah a dva variantové maty fázy druhej. Škoda, že autor nevyužil logicky sa núkajúcu možnosť rozšírenia obsahu o ďalšiu zámenu matov po vstupe čierneho kráľa na pole h5. Č. 2386 (rozhodca Š. Sovík): Najoriginálnejšia skladba súťaže. Jedná sa o cyklus zámeny funkcie ťahov medzi prvým ťahom, hrozbou a dvoch variantových ťahov. Prvý ťah a hrozba vo zvodnosti sa zamenia na dva variantové maty v riešení. Variantové maty zvodnosti sa zamenia za prvý ťah a hrozbu. Konštrukčne je skladba zvládnutá výborne. Tento cyklus pri dvoch rovnakých obranách vo zvodnosti a riešení je spracovaný prvýkrát.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú knihu.

* Poradie najúspešnejších autorov oddelenia dvojťažiek v Albume FIDE 1986–88 uverejníme v nasledujúcej rubrike, ktorá vyjde pravidelne v štvrtok 23. 12. 1993.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú peňažnými cenami vypíšeme 20. januára 1994.


Vzad << >> Vpred