Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 2. 1994)


Problém č. 2405

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)


Problém č. 2406

Abdelaziz Onkoud, Maroko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 2405: bKh6 Dc5 Vc1 Vd1 Sa5 Sf1 Jb1 Jc3 Pb3 (9), čKd3 Da2 Vh2 Vh3 Sd7 Sh4 Jb4 Jg5 Pb5 d2 e2 f7 h5 (13) – dvojťažka, 2406: bKf3 Vb4 Vc8 Sa7 Sd7 Ja4 Jg4 Pc2 d2 e2 (10), čKd5 Sd4 Pb6 c3 c6 d6 e3 e7 f6 (9) – dvojťažka.

Abdelaziz Onkoud z marockého mestečka Azemmour spracoval v klasickej dvojťažke č. 2405 škodlivý motív prerušenia v piatich variantoch. Č. 2406 obsahuje aj zdanlivú hru 1...e6 2.S:c6 mat.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2385 (Sovík) z 16. 12. 1993. Zvodnosť 1.Sf5? (A) hr. 2.Vh7 (B) mat, 1...Dg3 2.J:g3 (C) mat, viazne na 1...De3! Rieši 1.Jg3 (C) hr. 2.Jf5 mat, 1...D:g3, K:g3 2.Vh7 (B), Sf5 (A) mat. Moderná skladba. Odmenu za správne riešenie dostane Andrej Danko, Pluhová 19, 831 03 Bratislava.

Riešenie problému č. 2386 (Gvozdják a Lačný) z 16. 12. 1993. Zvodnosť 1.Jd6? (A) hr. 2.Sc5 (B) mat, 1...De6+ (a), D:d6 (b) 2.J:e6 (C), De1 (D) mat, viazne na 1...De5! Rieši 1.Je6 (C) hr. 2.De1 (D) mat, 1...D:e6 (a), Dd6 (b) 2.Sc5 (B), J:d6 (A) mat. Cyklus funkcie ťahov medzi prvým ťahom, hrozbou a dvoch variantových ťahov. Odmenu za správne riešenie dostane Miloš Jasan, Pečianská 9, 851 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2387 (Groeneveld) z 22. 12. 1993. Zdanlivé hry 1...Sd~, f2, g2 2.d5, Df2, Jg2 mat. Rieši 1.J:f3 tempo, 1...Sd~, e:f3, g2, K:f3 2.D:e4, Dd3, J:h4, Df2 mat. V pozícii "biely na ťahu" krásna zámena všetkého čo sa dalo s viacerými hodnotnými motívmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad << >> Vpred