Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 4. 1994)


Problém č. 2421

Henryk Rybarczyk, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 2422

Samuel Loyd, USA

American Chess Nuts 1868

Mat 3. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: 2421: bKa4 Da1 Vc7 Ve7 Sh2 Ja8 Pa3 b5 f5 (9), čKd6 Df4 Vf3 Sc8 Jd2 Jf6 Pb3 d3 d4 d5 g7 (11) – dvojťažka, 2422: bKh1 Dg1 Vb5 Ve1 Ph3 (5), čKa1 Va4 Sb1 Pb2 b3 (5) – trojťažka.

V pôvodnej dvojťažke č. 2421 je spracovaná klasická téma. Hoci Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) už nežije 83 rokov, jeho úlohy sa stále reprodukujú. Kto vyrieši jeho logickú trojťažku č. 2422, ihneď pochopí, prečo sa jeho skladby volajú "nesmrteľné".

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2406 (Onkoud) z 24. 2. 1994. 1.Sf5 tempo, 1...e6, e5, c5, Sc5, Se5, c:d2, e:d2, b5 2.Se4, J:f6, J:b6, J:c3, J:e3, c4, e4, V:d4 mat. Žiaľ túto skladbu už autor uverejnil v martinskom časopise Mat–Pat č. 40 pod poradovým číslom 2379. Z nášho skladateľského turnaja ju preto vylučujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2407 (Schlechter) z 3. 3. 1994. 1.Dh8 tempo, 1...S:h8, J:h8, K:c6, e3 2.J:b4, Je7, Da8, Dh1 mat. Tri modelové maty a vo svojej dobe vysoko hodnotný úvodník. Z dnešného pohľadu však rukolapný dôkaz, prečo modelové maty a dvojťažky sa neráčia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2408 (Pauly) z 3. 3. 1994. 1.Va4 tempo, 1...g5 2.Sh7+, 1...Sf7 2.S:g6+, 1...Se6 2.Sf5+, 1...Sd5 2.Se4+, 1...Sc4 2.Sd3+, 1...Sb3 2.Sc2+, 1...Sg7 2.Sf8+, 1...Sf6 2.Se7+, 1...Se5 2.Sd6+, 1...Sd4 2.Sc5+ a vždy 3.S:S mat. Originálna ekvilibristika dvojice súperiacich strelcov – riešiteľsky náročné (P. Filippi, Bratislava). Spolu 10 opozícií – unikátny task na klasickej šachovnici (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred