Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 10. 1993)


Problém č. 2371

Georgij Afanasiev, Bielorusko

3. pochvalná zmienka "64", 1928

Album FIDE 1914–44/III, č. 499

Biely remizuje (2+4=6)


Problém č. 2372

Henri Rinck, Francúzsko

I. cena

Basler Nachrichten 1924

Biely remizuje (3+3=6)Kontrolná notácia: 2371: bKd5 Vb8 (2), čKh5 Jc4 Pg3 h3 (4) – biely začne a vynúti si remízu, 2372: bKc1 Sf8 Jh1 (3), čKb6 Ve3 Sc4 (3) – biely začne a vynúti si remízu.

V oboch dnešných reprodukovaných štúdiách začína biely a vynúti si remízu. Sú to zároveň dve posledné skladby našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 2297–2372) o peňažné ceny, ktorá stále nie je rozhodnutá. Kompletné riešenie č. 2371 budeme hodnotiť 4 bodmi a č. 2372 5 bodmi. Neprehliadnite tiež, že sme výnimočne skrátili zasielaciu lehotu na 15 dní, aby sme túto súťaž včas mohli vyhodnotiť. Oznámte nám tiež, ak sa vám niektorá zo štúdií nepodarila vyriešiť.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 2360 (Baumann) z 16. 9. 1993. Nejde 1.Dg1? Sg6! Preto 1.Kb2 hr. 2.Da8+ Sf8 3.S:f8 mat, 1...f5+ 2.Ka3 S:a1 3.f8D(V) mat, 1...Sa6 2.Dg1 Sf8(h6) 3.Dg8 mat Šokujúci úvodník, keď biely kráľ obetuje svoju najväčšiu oporu – dámu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2361 (Fedorovič) z 23. 9. 1993. Zvodnosť 1.Vg3? hr. 2.Sd3 (A) mat, 1...Jf4 2.Ve3 (B) mat, viazne na 1...Jf3! Zvodnosť 1.Sh6? hr. 2.Ve3 (B) mat, 1...e:d4 2.Jd6 (C) mat, 1...Kf5 2.Sg2 mat, viazne na 1...Jf4! Zvodnosť 1.Vd3? hr. 2.Jd6 (C) mat, 1...Kf5, S:c8 2.Jg5 (D), Dd5 mat, viazne na 1...Va6! Rieši 1.Dd7 hr. 2.Jg5 (D) mat, 1...Kf3, e:d4, S:f6 2.Sd3 (A), Jd6 (C), J:f6 mat. Ako celok "slušná" skladba, napriek tomu, že časť myšlienok je známa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred