Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 7. 1993)


Problém č. 2343

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)


Problém č. 2344

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 2343: bKb7 Db5 Ve7 Vf8 Se6 Sg1 Jb3 Jg4 Pe2 e3 f4 f5 (12), čKe4 Df6 Vd1 Sc3 Sg8 Jb2 Pd6 d7 (8) – dvojťažka, 2344: bKa8 Df3 Vd8 Vf8 Se7 Je8 Jh7 Pd5 e3 f5 g6 (11), čKe5 Dh5 Ve4 Vg4 Sa4 Jb2 Pb3 c5 c6 d4 f4 (11) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 2343 je spracovaná klasická téma, v modernejšom č. 2344 okrem dvoch tematických zvodností a riešenia si nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...f:e3, V:e3.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2322 (Breyer) z 29. 4. 1993. "Biely na ťahu": 1...Jd~, Jc4, V~, Vd7+, Jf~ 2.Db3, Se4, Se6, D:d7, Vd4 mat. Rieši 1.Vb4 tempo, 1...Jd~, Jc4, V~, Vd7+, Jf~ 2.Se4, Vb5, Vd4, Se6, D:d7 mat. Duál po 1...Je5 2.Jf4 mat a 2.Vd4 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Určite úmyslom autora bolo zložiť skladbu v dobových intenciách a sekundárnohrozbový paradox je iba náhodou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2323 (Gavrilov a Ďačuk) z 6. 5. 1993. Zvodnosť 1.Df8? hr. 2.Sc3(d4) mat, 1...Jd8, D:g4 2.Se5, Sg5 mat, viazne na 1...Jg3! Zvodnosť 1.Sc3? hr. 2.Df8 mat, 1...Jd8, D:g4 2.D:b4, J:d3 mat, viazne na 1...D:h4! Rieši 1.Sd4 hr. 2.Df8 mat, 1...Jd8, D:g4, D:h4 2.Ve4, Se3, Se3 mat. Zagorujko s využitím dosť pestrej motivácie, zámena funkcií v prvých ťahoch a hrozbách, všetko v mnohokameňovke, ktorá však nepôsobí preplnene (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V sobotu a v nedeľu sa v bratislavskom PKO konajú prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb. Vklad riešiteľov prihlásených priamo pri prezentácii v sobotu 24. 7. 1993 o 9.00 h je 100 Sk.


Vzad << >> Vpred