Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 5. 1993)


Problém č. 2323

Jevgenij Gavrilov a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+11=25)


Problém č. 2324

Dr. Adolf Kraemer, Nemecko

I. cena

Deutsche Schachzeitung 1943

Mat 3. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: 2323: bKg7 Db8 Ve7 Vg6 Sa8 Sf6 Je1 Jh4 Pb2 c5 d2 f2 g4 h2 (14), čKf4 Dh3 Va3 Vb4 Jb7 Jh1 Pa6 c7 d3 d6 h6 (11) – dvojťažka, 2324: bKb3 Da2 Vc7 Se5 Jd7 (5), čKa8 Sc3 Ja4 Jb2 Pb4 b5 (6) – trojťažka.

V pôvodnej skladbe č. 2323 okrem trojfázovej zámeny matov typu Z–32–26 konštruovanej vo forme dvoch zvodností a riešenia nájdete aj prvky modernej dvojťažky. Utajená trojťažka č. 2324 patrí k logickým a nedajte sa preto zviesť niekoľkými pokusmi.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2296 (Lošinskij) z 28. 1. 1993. Rieši 1.Df2 hr. 2.Da4 mat, 1...Vd4, Sd4, Jed4, Jfd4, d4 2.Vh6, D:e2, Da2, Va3, Sc4 mat. Veľký výkon v "skoromereditke" a vzdušnej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Jaroslav Karel, V Zápolí 1255, 141 00 Praha 4 – Michle.

Riešenie problému č. 2297 (Havel) z 4. 2. 1993. Rieši 1.Jb3 tempo, 1...Ka4, a4, Kc6 2.D:a5, Db7, Da6 mat. Tři modelové maty v miniaturce (Ing. J. Karel, Praha). Pekná miniatúrka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Nič moc, dôkaz toho, že pre modelové maty sa predsa len viac hodia dlhšie výzvy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2298 (Zucker) z 4. 2. 1993. Pokusy vežou 1.Vg5?, 1.Vg6? a 1.Vg7? viaznu na jedinú možnú obranu čierneho 1...e3! Preto 1.Vg8 e3 2.Dg7 mat. Razenie cesty, ale značne forsírované a bez antiduálového efektu z dôvodu odpatovania (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zajímavá úloha, ale řešitelsky nenáročná (Ing. J. Karel, Praha). Táto skladba mi zabrala viac času ako č. 2297 (J. Lörinc, Dubnica nad Váhom). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred