Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 1. 1993)


Problém č. 2295

Arnoldo Ellerman, Argentína

I. cena

American Chess Bulletin 1921

Mat 2. ťahom (8+9=17)


 

Problém č. 2296

Lev Lošinskij, Rusko

The Problemist 1930

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 2295: bKc8 Dh7 Vd3 Vd5 Je2 Je8 Pd2 d6 (8), čKe4 Dh4 Vf5 Sf8 Sh3 Pf2 f6 g2 h5 (9) – dvojťažka, 2296: bKa8 Df1 Vb7 Vh3 Se1 Sg8 (6), čKa6 Vh4 Sa1 Je2 Jf3 Pa7 d5 (7) – dvojťažka.

V januári sme si pripomenuli nedožité výročia dvoch velikánov kompozičného šachu: 100. výročie narodenia Arnolda Ellermana (12. 1. 1893 – 21. 11. 1969) a 80. výročie narodenia medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu – moskovského profesora matematiky Leva Lošinského (17. 1. 1913 – 19. 2. 1976). Obe ukážky z ich tvorby patria do éry klasiky: v č. 2295 je spracovaná Daltonova téma (tichý úvodník odviaže hrozbový kameň, ktorý v obrane viaže úvodníkový kameň) v piatich variantoch s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v štyroch variantoch. V č. 2296 je priam profesorsky jednotne spracovaný škodlivý motív zaclonenia jediného čierneho kameňa v piatich variantoch!

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38. Jeden správny riešiteľ každej skladby dostane šachovú knihu.

Riešenie problému č. 2272 (Gvozdják) z 5. 11. 1992. Zdanlivé hry 1...J~, J:d3 2.J:f3, J:f3 mat. Zvodnosť 1.Va5? hr. 2.Sc5 (A) mat, 1...J~, J:d3! 2.J:f3 (B), Jf5 (C) mat, viazne na 1...Jg6! Rieši 1.Se4 hr. 2.Jf5 (C) mat, 1...J~, Jd3! 2.Sc5 (C), J:f3 (B) mat. Maty akoby súťažili o krásu (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Zvodník mení charakter matovej siete, úvodník tiež pôsobnosť čiernych veží, čím je spôsobená zásadná motivačná zmena ťahov čiernych jazdcov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Horúci kandidát na I. cenu – Hlas ľudu 1992. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú peňažnými cenami vypíšeme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad << >> Vpred