Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 1. 1993)


Problém č. 2293

Jurij Antonov, Rusko

1087, Hlas ľudu 1981

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 2294

Alexandr Kuzovkov, Ukrajina

1256, Hlas ľudu 1982

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 2293: bKd8 Dd1 Vd7 Ve3 Sg2 Jh5 Jh6 Pc5 (8), čKe5 Jd5 Pc6 c7 e4 f5 (6) – dvojťažka, 2294: bKg8 De1 Vc7 Vh4 Sd6 Sd7 Jc8 Jd4 Pc3 f3 (10), čKd5 Dc6 Vb6 Sd8 Jf4 Jg3 Pb5 d3 e5 (9) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby dostane šachovú knihu.


Šachové okienko v Hlase ľudu má 25 rokov

Znie to takmer neuveriteľne: predvčerom uplynulo 25 rokov, čo za spolupráce bývalého hlavného sekretára našej redakcie a veľkého priaznivca šachových úloh – Gustáva Reta vyšla v Hlase ľudu prvá šachová rubrika s názvom ŠACHOVÉ OKIENKO. Dnešná jubilejná rubrika má poradové číslo 1290 a vo svete sa stala známou hlavne svojimi pravidelnými medzinárodnými skladateľskými turnajmi. Vrátane dnešnej rubriky bolo uverejnených 2294 šachových skladieb, z toho 361 reprodukcií a 1933 originálov, z čoho je 486,83 od slovenských autorov a 1446,16 od zahraničných autorov (zastúpené sú všetky svetadiely vrátane Afriky)! Okrem toho vyšlo v Hlase ľudu 24 koncových štvorstranových príloh s definitívnymi výsledkami našich turnajov (poslednú už naši pravidelní riešitelia dostali – ostatným záujemcom ju zašleme na požiadanie). Populárne sú tiež dlhodobé riešiteľské súťaže. Celkove ich bolo 45 a nasledujúca (dotovaná peňažnými cenami) bude vypísaná o dva týždne, 4. februára 1993.

Za roky 1968–85 bolo zaradených do Albumov FIDE 24 skladieb z našej rubriky, pričom najúspešnejší bol Album FIDE 1980-82, kde sa umiestnili siedmi autori. V piatom čísle Slovenského šachu 1992 (str. 39–40) nájdete výber šiestich skladieb z našich turnajov. Do dnešnej jubilejnej rubriky sme zaradili dve reprodukcie, ktoré sa nedostali na listinu vyznamenaných, no zato sa umiestnili v Albume FIDE 1980-82. V oboch je spracovaná Lačného téma (cyklická zámena troch matov): v č. 2293 vo forme zvodníka 1.Sh3? Jf4! a riešenia a tematických obrán 1...Ke6, J~, f4 v každej fáze a v č. 2294 vo forme zdanlivých hier 1...Jg2, D:c3, Kc4 a riešenia. Tešíme sa aj na váš názor na pôvodnosť oboch dvojťažiek.


Vzad << >> Vpred