Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 1. 1993)


Problém č. 2291

Alexandr N. Pankratiev a

Piotr Makarenko, Kazachstan

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


 

Problém č. 2292

Alexandr Močalkin, Ukrajina

I. cena MT 1990-91

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 2291: bKe1 De6 Vd1 Vf1 Se2 Ja6 Je7 (7), čKe4 Vd7 Ve8 Sc6 Sg5 Jb5 Je5 Pd6 e3 g6 h4 (11) – dvojťažka, 2292: bKg5 Db3 Va8 Vc1 Sf2 Jb7 Jd2 Pd5 (8), čKe5 Se4 Je7 Pa3 a5 d3 f3 f5 (8) – dvojťažka.

V č. 2291 si všimnite zdanlivé hry 1...Jd4, Sf4 2.Sd3, Sf3 mat. Oba maty sa stanú aj hrozbami v dvoch tematických zvodnostiach, pričom v riešení vyjdú po nových obranách. Pankratiev bol rozhodcom kategórie dvojťažiek medzinárodného skladateľského turnaja Martin 1990-91 a č. 2292 získalo najvyššie ocenenie (päť zvodností a riešenie v modernom prevedení).

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38, s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby dostane šachovú knihu. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o tri týždne, t. j. v prvej februárovej rubrike dňa 4. 2. 1993. Bude dotovaná peňažnými cenami.

Riešenie problému č. 2270 (Pituk) z 29. 10. 1992. Rieši 1.Sb3 hr. 2.Dc5 mat, 1...Ve7, Vd7, Ve3, Vd3 2.Jd6 (Se6?), Se6 (Jd6?), Jd4 (e4?), e4 (Jd4?) mat. Dva páry antiduálov a dve usilovné čierne veže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2271 (Šaňšin) z 5. 11. 1992. Zdanlivé hry 1...Sd4, Se3 2.D:f3 (A), De5 (B) mat. Zvodnosť 1.Jg4? hr. 2.De5 (B) mat, 1...Sd4, Kf5 2.Dc2 (C), D:f3 (A) mat, viazne na 1...f2! Rieši 1.Jc6 hr. 2.D:f3 (A) mat, 1...Se3, Kf5 2.Dc2 (C), De5 (B) mat. Bohaté kombinované zámery hier a funkcií ťahov so silným, ale pasívnym čiernym komplexom figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Peter Szigeti, Šafárikova 24, 940 62 Nové Zámky.


Vzad << >> Vpred