Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 1. 1994)


Problém č. 2393

Arnoldo Ellerman a

Horacio Musante, Argentína

III. cena, Die Schwalbe 1955

Mat 2. ťahom (6+4=10)


 

Problém č. 2394

Ivan Storoženko, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 2393: bKa8 Db8 Va3 Sg5 Sh5 Jf2 (6), čKc2 Ja5 Jh4 Pb2 (4) – dvojťažka, 2394: bKe1 De2 Vc2 Vd6 Sb1 Sc5 Jf5 Jh3 Pe4 g6 (10), čKe5 Va4 Sh2 Ja2 Pa7 b6 g3 (7) – dvojťažka.

Č. 2393 (dve tematické zvodnosti) je spomienkou na najznámejšieho argentínskeho skladateľa dvojťažiek – Arnolda Ellermana (12. 1. 1893 – 21. 11. 1969), ktorý by sa bol včera dožil 101 rokov. V č. 2394 (tri tematické zvodnosti a riešenie) treba porovnať zvodníky a úvodník, ktoré v jednej z fáz budú aj matmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2373 (Pituk) zo 4. 11. 1993. Zdanlivé hry 1...Vf3, f3, Kf3 2.Da7, Sg5, V:g3 mat. Rieši 1.Dc4 hr. 2.De4 mat, 1...Vf3, f3, Kf3 2.Dc5, Dc1, S:e2 mat. Biely oktet s klasickou zámenou troch matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Vladimír Franc, Puškinova 1494, 955 01 Topoľčany.

Riešenie problému č. 2374 (Åkerblom) zo 4. 11. 1993. 1.Vfg4 tempo, 1...g2 2.V:g2 Kh4 3.Vh2 mat, 1...Kg2 2.Vh4 Kg1 3.V:g3 mat, 1...Kh2 2.V:g3 Kh1 3.Vh3 mat. Tri modelové maty v miniatúrke s využitím okraja šachovnice. Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 2375 (Dooren) z 11. 11. 1993. Zvodnosť 1.Je7? hr. 2.Je6 (A) mat, viazne na 1...c3! Zvodnosť 1.Sa5? hr. 2.Jb7 (B) mat, viazne na 1...Jc3! Rieši 1.Db3 hr. 2.V:c4 mat a 2.Jb4 mat, 1...c3, Jc3, V:b3, S:b3 2.Je6 (A), Jb7 (B) V:c4, Jb4 mat. Čarovná kombinácia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane István Nagy, 930 08 Čilizská Radvaň 62.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnými peňažnými cenami.


Vzad << >> Vpred