Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 1. 1994)


Problém č. 2391

Dmitrij Žilko, Bielorusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 2392

Dmitrij Žilko, Bielorusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 2391: bKa1 Dh4 Va5 Vh6 Sc1 Se4 Jb5 (7), čKe5 Vf7 Sh8 Jc4 Pd7 (5) – dvojťažka, 2392: bKa7 De7 Vb5 Sh3 Sh8 Jc5 Jd8 Pb6 e3 e6 (10), čKe5 Dg7 Vh6 Sc8 Jh7 Pd7 h5 (7) – dvojťažka.

Bieloruský autor Dmitrij Žilko zahajuje dvoma klasickými skladbami náš XXVI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1994. Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.


XXVI. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1994

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1994 svoj XXVI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1994 na horeuvedenú adresu redakcie. Rozhodcom je Mgr. Emil Klemanič zo Spišskej Novej Vsi, udelí tri ceny (300, 200 a 150 Sk), tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1995. Počet skladieb od jedného autora nie je ohraničený. Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto turnaja a bohatú účasť slovenských autorov.

* Ako už viete, vyšiel definitívny výsledok XXIV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1992. Rozhodca Štefan Sovík z Modry vyznamenal 16 skladieb od 17 autorov z 10 štátov (po prvýkrát v histórii našich turnajov sa na listinu vyznamenaných dostala z Afriky od A. Onkouda z Maroka). Každému, kto má o výsledok záujem, ho zašleme na požiadanie * Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú peňažnými cenami vypíšeme už o dva týždne – dňa 20. januára 1994.


Vzad << >> Vpred