Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 3. 1994)


 

Problém č. 2409

Grigorij Gamza, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 2410

Vasil Ďačuk a

Semen Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 2409: bKh4 Vc6 Vg8 Sa8 Se5 Jb3 Jc8 Pd3 g3 g5 (10), čKf5 Sa5 Jc3 Jc5 Pc7 d4 f7 h5 (8) – dvojťažka, 2410: bKc1 Dh5 Vd8 Sh3 Sh6 Je3 Jf6 Pb2 c3 (9), čKd3 Vb5 Sc2 Jd2 Jd6 Pb3 c4 c5 d5 e4 f7 (11) – dvojťažka.

V moderne č. 2409 je spracovaná cyklická forma Hanneliusovej témy v syntéze s Fleckovou témou (tri tematické zvodnosti a riešenia). V č. 2410 sa maty zo zdanlivých hier 1...J6~ J2~ 2.V:d5, Sf1 mat, objavia v tematickej zvodnosti a v riešení po iných obranách (zámena obrán, alebo tiež téma Ruchlis).

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2390 (Kornilov) z 30. 12. 1993. Nesprávne riešenie: bKb2 a čKb4, lebo teraz je pozícia diagramu ilegálna. Správne riešenie: otočíme šachovnicu o 180 stupňov a vrátime bKf8 a čKh8, pričom pozícia diagramu je už legálna. Za správne riešenie dostal brožúrku V. Kosa: Česká škola úlohová (Brno 1993) Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica. Tú istú brožúrku za nesprávne riešenie dostal Mgr. Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 2391 (Žilko) z 5. 1. 1994. 1.Sf5 hr. 2.De4 mat, 1...Kd5+, K:f5+, V:f5, d5 2.Jc3, Jd4, Dd4, Df4 mat. Určite existujú predchodcovia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Peter Šebo, Astrová 12, 821 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2392 (Žilko) z 5. 1. 1994. 1.Dh4 hr. 2.Dd4 mat, 1...d5+, d6+, d:e6+, Kd6, Kd5 2.Jf7, Jd7, Jb7, Je4, Jb7 mat. Dve voľné polia čierneho kráľa a tri umožnené šachy bielemu kráľovi – pokus o šachovú romantiku o sto rokov neskôr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Vaško, 062 01 Starý Smokovec 138.


Vzad << >> Vpred