Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 12. 1993)


Problém č. 2389

Vladimir Koroľkov, Rusko

Šachista sa usmieva, 1969

Mat 1. ťahom

(prečítajte si aj text!)


Problém č. 2390

Andrej Kornilov, Rusko

Prameň neznámy, 1978

Vráťte bieleho a čierneho kráľa

tak, aby čierny kráľ stál v mate!Tak vážení páni šachisti, opäť je tu Silvester! Povinnosťou šachového redaktora je zaradiť niečo "do popuku" z oblasti žartovných šachových skladieb. Pomohol nám náš sadzač šachových diagramov, ktorý oslavoval Silvestra už predvčerom a vplyvom kamarátov a iných objektívnych okolností v č. 2389 povysádzal samé biele kamene, hoci nejaké by mohli byť aj čierne. Chudákovi riešiteľovi tak neostáva nič iné, iba aby niektoré z nich začiernil tak, aby biely mohol dať ihneď mat. V dobrej nálade sa pokračovalo aj pri vysádzaní diagramu č. 2390, kde sa pozabudlo na bieleho a čierneho kráľa, pričom čierny kráľ stál v mate. Podarí sa vám oboch kráľov vrátiť na správne miesto? A ešte kontrolné notácie: 2389: bKb8 Kd8 Va8 Ve7 Ja7 Pb7 (6 bielych kameňov), 2390: bSc3 Pb3 (2), čJa3 Jc5 Pa7 b5 b7 c4 c6 c7 (8). Riešenie pošlite do konca budúceho týždňa na adresu redakcia Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH. Jedného nesprávneho a jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme brožúrkou Vladimíra Kosa: Česká škola úlohová, Brno 1993 (69 úloh), ktorá sa už nedá u nás kúpiť. A ešte na záver dva kreslené vtipy bez slov:
Vzad << >> Vpred