Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1993)


AJ ŠACHOVÉ PROBLÉMY MÔŽU PRESLÁVIŤ NAŠE NOVINY

Pred Hlasom ľudu len Anglicko a Nemecko


Len málo šachových rubrík sa môže pochváliť tým, že sa dožili takmer 26 rokov nepretržitej existencie. Naše ŠACHOVÉ OKIENKO sa po prvýkrát objavilo v Hlase ľudu 19. januára 1968 a na Slovensku je staršia (o tri roky) iba jeho kolegyňa z Nedeľnej Pravdy. Čo sa však týka počtu originálov od zahraničných autorov (takmer 1500) držíme prvenstvo nielen v SR, ale aj v bývalej ČSFR. Zásluhu na tom majú predovšetkým naše medzinárodné skladateľské turnaje dvojťažiek (prvý bol vypísaný už v roku 1969) a hlavne vydávanie ich výsledkov v podobe koncoročnej štvorstranovej šachovej separátky. V roku 1993 vrcholí už jubilejný – XXV. medzinárodný šachový turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1993.

O vysokej profesionálnej úrovni našich turnajov svedčí nielen kvantita originálnych príspevkov z celého sveta (doteraz 1975), ale hlavne ich kvalita, ktorá sa vo svete posudzuje počtom uverejnených skladieb v tzv. "zlatých" knihách kompozičného šachu – Albumov FIDE. Sú to oficiálne publikácie "Stálej komisie FIDE" pre kompozičný šach. Od roku 1956 vychádzajú v chorvátskom Zagrebe pravidelne v trojročných intervaloch. Posledný Album FIDE vyšiel za obdobie 1983-85, ďalší (1986-88), vyjde už vo Francúzsku.

Z našej rubriky sa za obdobie 1969-1985 (prvý medzinárodný skladateľský turnaj bol v Hlase ľudu vypísaný v roku 1969) umiestnilo v Albumoch FIDE úctyhodných 24 skladieb. Na Kongrese kompozičného šachu, ktorý sa konal v Bratislave od 28. 8. do 4. 9. 1993, bol už zverejnený zoznam 215 dvojťažiek, ktoré sa dostali do Albumu FIDE 1986-88. Príjemne nás prekvapilo, že v doterajšej histórii našej rubriky je ich tam najviac – celkovo deväť. Viac majú len odborné periodiká – anglický dvojmesačník The Problemist (12) a nemecký dvojmesačník Die Schwalbe (10). Menej ako my má rakúsky šachový mesačník Schach-Aktiv (8), ale aj naše Šachové umenie (3).

O výbornom úspechu našej rubriky svedčí fakt, že vlastne 4,3 percenta uverejnených dvojťažiek v Albume FIDE 1986-88 bude z rubriky našich novín (má vyjsť koncom roka 1994). Zviditeľnili sme tak naše "malé krajské noviny" nenápadne vo svete a zároveň aj naše mladé Slovensko. Konkrétne ukážky ocenených skladieb uverejníme v našej pravidelnej rubrike ŠACHOVÉ OKIENKO, ktorá vychádza na zábavnej siedmej strane každý štvrtok. (aj)


Vzad << >> Vpred