Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 3. 1994)


Problém č. 2411

Alexander Kevlis, Lotyšsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 2412

Otto Wurzburg, USA

Der Westen 1914

Mat 3. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: 2411: bKg4 Sf7 Sh2 Jc7 Pg6 (5), čKg7 Pg5 (2) – dvojťažka, 2412: bKb1 Dc3 Va1 Pa2 (4), čKd1 Pa3 (2) – trojťažka.

Pôvodná miniatúrna dvojťažka č. 2411 patrí ku klasickým skladbám. Otto Wurzburg (10. 7. 1875 – 1. 10. 1951) bol synovcom Williama Shinkmana (26. 12. 1847 – 5. 5. 1933) – rodáka z Liberca. Celkove zložil vyše 1200 úloh, prevažne miniatúriek a v Albumoch FIDE získal posmrtne 18,5 boda. V č. 2412 nájdete dva maty, vytvárajúce farebné (chameleónske) echo (čierny kráľ stojí na poliach rôznej farby).

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2393 (Ellerman a Musante) z 13. 1. 1994. Zvodnosť 1.Db5? hr. 2.Dd3 mat, 1...b1D, b1J 2.De2, Sd1 mat, viazne na 1...Jc4! Zvodnosť 1.Df4? hr. 2.De4 mat, 1...b1D, b1J 2.Dd2, Dc1 mat, viazne na 1...Jb3! Rieši 1.Dg3 hr. 2.Dd3 mat, 1...b1D, b1J 2.Dc3, Va3 mat. Návyky, ktoré autori získali v časoch skoršej tvorby, uplatnili i na poli novostrategickom. Drahokam dozrieva dlho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantné spracovanie trojfázovej zámeny dvoch matov (Z–32–26). Odmenu za správne riešenie dostane Peter Bánecký, Bilíkova 6, 841 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2394 (Storoženko) z 13. 1. 1994. Zvodnosť 1.Db5? (A) hr. 2.De8 mat, 1...V:e4+ 2.Se3 (B) mat, viazne na 1...K:e4! Zvodnosť 1.Se3? (B) hr. 2.Sf4 mat, 1...V:e4, K:e4 2.Db5 (A), Vc5 mat, viazne na 1...g2! Zvodnosť 1.Je3? (C) hr. 2.Jg4 mat, 1...V:e4, K:e4 2.Dh5 (D), Ve6 mat, viazne na 1...b:c5! Rieši 1.Dh5 (D) hr. 2.J:g3 mat, 1...V:e4, K:e4, b:c6 2.Je3 (C), Ve2, V:c5 mat. Bohatá zámena matov i funkcií ťahov. Škoda, že v prvej zvodnosti je 1...K:e4! vyvrátením a nie variantom zakončeným matom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zdeněk Pek, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava.


Vzad << >> Vpred