Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 6. 1993)


Problém č. 2329

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)


Problém č. 2330

Francois Loquin, Francúzsko

Le Palamède 1843

Mat 3. ťahom (3+1=4)Kontrolná notácia: 2329: bKh1 Da7 Vh4 Vh5 Sd6 Sg6 Jd1 Jg3 Pb4 c2 d3 d5 f7 g4 (14), čKd4 Da5 Vb5 Vb7 Sa1 Sa6 Pb6 f3 (8) – dvojťažka, 2330: bKd6 Vg5 Pd7 (3), čKf7 (1) – trojťažka.

Mgr. Emil Klemanič (nar. 18. 5. 1967) – mladý právnik zo Spišskej Novej Vsi spracoval v č. 2329 dvojnásobnú cyklickú Hanneliusovu tému vo forme troch tematických zvodností (s dvojitou tematickou hrozbou typu AB–BC–CA) a riešenia. Štvorkameňová "superminiatúrna" trojťažka č. 2330 má dokonca zdanlivú hru 1...Kf6 2.d8D+ Kf7 3.De7 mat. Uhádne niekto aspoň približne jej vek?

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2305 (Šajgarovski) z 4. 3. 1993. Zvodnosť 1.Jd4? hr. 2.Vc1 (A) mat, 1...Vh3 2.c8D mat, viazne na 1...Kc3 (a)! Rieši 1.Jc3 hr. 2.Vc6 mat, 1...K:c3, Vh6 2.Vc1 (A), c8D mat. Statická čierna pozícia, moderné prvky nespracované s opakovaním (len jednotlivo), skôr schéma, ako skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Biely jazdec e2 diriguje hru (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2306 (Galickij) z 4. 3. 1993. Rieši 1.Sf1 tempo, 1...S~ 2.Jg5! hr. 3.Je6 mat, 2...Kc5 3.Je6 mat, 1...f3 2.Jb4! hr. 3.Jc2 mat, 2...Ke3 3.Jc2 mat, 1...a3 2.Jd2! hr. 3.Jb3 mat, 2...Kc5 3.Jb3 mat. Tedy 3x2 modelové maty, ale jinak nic krásného (Ing. J. Karel, Praha). Po dva modelové maty v každom z variantov, ale mechanizmus uvoľňovania poľa pre jazdcový mat sa mi oveľa viac páčil v niektorých logických mnohoťažkách novonemeckej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred