Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 2. 1993)


Problém č. 2299

Sergej Radčenko, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)


Problém č. 2300

Michel Caillaud, Francúzsko

II. cena, Probleemblad 1985

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 2299: bKa7 Da1 Jd8 Jf8 Pd4 d6 (6), čKe8 (1) – dvojťažka, 2300: bKh1 Da4 Vh8 Sc1 Je8 Pd7 (6), čKc5 (1) – dvojťažka.

Po dvojťahových miniatúrkach č. 2297 (Havel: bKd8 Da7 Sf7 Jd2 (4), čKb5 Pa5 (2) – mat 2. ťahom) a č. 2298 (Zucker: bKb5 Dg3 Vg4 Sf5 (4), čKd4 Pd5 e4 (3) – mat 2. ťahom) z minulej rubriky pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž o peňažné ceny ďalšími dvoma súťažnými skladbami. V pôvodnej miniatúrke č. 2299 okrem úvodníka zaujmú aj dva pokusy. Jubilejná skladba č. 2300 bola jedinou dvojťahovou miniatúrkou, ktorá sa dostala do Albumu FIDE 1983–85. Asi preto, že obsahuje Dombrovskisovu tému spracovanú vo forme dvoch zvodností a riešenia.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

* Dokončenie bodovania riešení z minulej rubriky. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa nebodujú (je preto zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti.

* Autor problému č. 2241 (Groeneveld) si pribral spoluautora H. Prinsa, s ktorým opravil túto skladbu nasledovne: bKd8 Db2 Va4 Sf8 Sh3 Jb1 Jd7 Pd5 e2 f2 g3 (11), čKe4 Vc2 Vd4 Jc4 Pd2 f6 (6) – mat 2. ťahom. Tematická zvodnosť 1.Sc5? hr. 2.Dd4 mat, 1...Vd3, V:d5, J:b2, Vc3, K:d5 2.J:f6, f3, V:d4, Jc3, Db7 mat, viazne na 1...d1D(V)! Rieši 1.Db3 hr. 2.Df3 mat, 1...Vd3, V:d5, Je5, Je3, Vc3, K:d5 2.Dd3, De3, J:f6, f3, Jc3, Db7 mat.

* Autor č. 2251 (Szwedowski) opravil svoju skladbu nasledovne: bKg2 De7 Vd2 Vh5 Sc4 Sf4 Je6 Jf1 Pc5 f5 g6 (11), čKe4 Va1 Va7 Sb1 Se3 Jb5 Jh1 Pd4 e5 (9) – mat 2. ťahom. Zvodnosť 1.Dh4? (A) hr. 2.S:e3 mat, 1...S:f4, Sf2, Jf2 2.Ve2 (B), Sg3, Jg3 mat, viazne na 1...e:f4! Zvodnosť 1.Ve2? (B) hr. 2.Jd2 mat, 1...e:f4, V7a2 2.Sc7 (C), Db7 mat, viazne na 1...V1g2! Rieši 1.Sc7 (C) hr. 2.De5 mat, 1...K:f4, S:f4 2.Dh4 (A), Sd5 mat.


Vzad << >> Vpred