Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 7. 1992)


Problém č. 2241

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+10=23)


Problém č. 2242

Dr. László Lindner, Maďarsko

II. cena, Magyar Sakkvilág 1949

Mat 3. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 2241: bKc8 Dc4 Va4 Va5 Sf8 Sg8 Jd6 Je7 Pb6 d2 e6 g3 g5 (13), čKe5 Vd5 Jc5 Pb4 b7 c6 d3 d7 e4 h7 (10) – dvojťažka, 2242: bKa7 Vb8 Vd1 Sd6 Ja3 Jf5 Pa2 e2 e4 (9), čKc3 Vh3 Vh5 Sg8 Sh2 Pc5 c7 e5 (8) – trojťažka.

V č. 2241 nájdete spracovanú tému troch matov vo forme zdanlivých hier a riešenia. Utajená logická trojťažka obsahuje dva hlavné plány. Všimnite si aj novú adresu našej redakcie.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Sliačska 1, 831 02 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2220 (Gröschl) z 7. 5. 1992. Nejde 1.Kb5(b6)? f5! a ani 1.Sh1? f6! Rieši 1.Ka5 tempo, 1...f5 2.Vb5 Ke6 3.Vb6 mat, 1...f6 2.Vd5+ Ke6 3.f5 mat. Biely kráľ vo funkcii "piateho kola u vozu", kde jeho hlavná starosť je, aby nezavadzal. Ale druhý variant je pekný (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2221 (Klemanič) z 14. 5. 1992. Zvodnosť 1.Sd3? (A) viazne na 1...e:f6! (a). Zvodnosť 1.Sc4? (B) viazne na 1...V:g7! (b). Zvodnosť 1.De1? hr. 2.Se~ mat, 1...e:f6 (a), V:g7 (b) 2.Sc4 (B), Sd3 (A), viazne na 1...b4! Rieši 1.S:b5 hr. 2.Sb~ mat, 1...e:f6 (a), V:g7 (b) 2.Sd3 (A), Sc4 (B) mat. Tematicky bohatá skladba s chytrým využitím uhlopriečkovej symetrie. Trochu však vadí absencia bVf3 v oboch fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tempo hry udával bSe2 (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2222 (Breuer) z 14. 5. 1992. 1.Sa7 f6 2.Jb6 Ke3 3.Jc4+ Kf3 4.Jd2 mat. Indická téma v miniatúrke v neskutočne vzdušnej pozícii, navyše nádherný príklad asymetrie, až sa človek teší, že šachovnica nie je valcová (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred