Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 5. 1992)


Problém č. 2221

Mgr. Emil Klemanič, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 2222

Josef Breuer, Nemecko

Die Schwalbe 1948

Mat 4. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2221: bKb3 Da5 Vf3 Sa3 Se2 Jf6 Jg7 Pb6 c6 g5 h3 (11), čKe5 Vh7 Pa6 b5 d4 e7 f4 (7) – dvojťažka, 2222: bKf1 Sf2 Sf5 Jd5 Jh5 (5), čKf3 Pf7 (2) – štvorťažka.

V č. 2221 od talentovaného slovenského autora Mgr. Emila Klemaniča (18. 5. 1967) nájdete okrem recipročnej zámeny dvoch matov (zvodnosť 1.De1? a riešenie) aj pseudo–Banného a pseudo–Vladimirovu tému (zvodnosti 1.Sd3? (A) e:f6! (a) a 1.Sc4? (B) V:g7! (b). V štvorťažke č. 2222 je spracovaná jedna z najstarších klasických tém – všetko prezradíme až pri riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2197 (Jerochin) z 20. 2. 1992. Zdanlivé hry 1...Jc1+, Jc3+ 2.D:c1, D:c3 mat. Zvodnosť 1.Da4? hr. 2.Dd1 mat a 2.Vd1 mat, 1...Jc1+, Jc3+ 2.S:c1, S:c3 mat, viazne na 1...Ja~! Rieši 1.V:f2 hr. 2.Dc1 mat, 1...S:d3, De3, Ke3 2.Dc1, Dc3, V:e2 mat. Sólo bJd3 (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Pre autora typická kombinovaná zámena s využitím vždy jedného strategického prvku v jednej z fáz: krytie či nekrytie poľa d1 dámou resp. väzba či neväzba čJe2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2198 (Jerochin) z 20. 2. 1992. Zdanlivé hry 1...Sb4, Je4 2.Jdb3, Jb3 mat. Rieši 1.Jb7 hr. 2.D:c3 mat, 1...Sb4, Je4, S:d2, Jd1 2.Jf3, Jdb3, Dc5, Dc4 mat. Nezvykle bohatý strategický obsah zavádza považovať Z–22–22 len za vítaný doplnok motivačného ohňostroja (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude zajtra (15. mája) od 18.00 hodiny v Dome kultúry Ružinov. Na programe sú rôzne zaujímavosti z oblasti kompozičného šachu. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci.


Vzad << >> Vpred