Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 5. 1992)


 

Problém č. 2223

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)


Problém č. 2224

Josef Křivohlávek, ČSFR

I. cena, Okružná súťaž 1986

Zemědelské noviny 1986

Mat 3. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 2223: bKh2 Dg1 Vc6 Vd2 Sa8 Sc5 Jd4 Jh6 Pc4 e3 f5 h5 (12), čKe4 Dh7 Va1 Vb1 Sd8 Sg8 Ja4 Je8 Pe5 f3 g5 (11) – dvojťažka, 2224: bKf8 Vh2 Sb3 Sf2 Jc3 Pa5 e2 f3 (8), čKf1 Vf5 Sc8 Jb4 Pa2 a6 e5 f6 g5 (9) – dvojťažka.

V č. 2223 nájdete spracovanú zámenu troch matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Reprodukovaná trojťažka č. 2224 okrem modelových matov obsahuje aj Fleckovu tému.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2199 (Petite) z 27. 2. 1992. Zvodnosť 1.e3? (A) hr. 2.Je5 (E) mat, 1...Ve6, Vd5, Kd3 2.Df1 (C), Sa6 (D), Df1 mat, viazne na 1...Vc6! (a). Zvodnosť 1.e4? (B) hr. 2.Sa6 (D) mat, 1...V:b6, Jd4, Kd3 2.Df1 (C), Je5 (E), Sa6 mat, viazne na 1...V:f6! (b). Rieši 1.Df1 hr. 2.Dc1 mat, 1...Vc6 (a), V:f6 (b), Jf~, Jd4, Vd3, V:d2 2.e4 (B), e3 (A), Sa6 (D), Je5 (E), e:d3, J:d2 mat. Duál po 1...Je7 2.Sa6 mat a 2.J:d6 mat nepokladáme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme. Výborná práca (Ing. J. Karel, Praha). Jednoduchá idea prikrášlená vtipnými zámenami (P. Filippi, Bratislava). Nenápadný, ale zato silný úvodník (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Päť rozličných bielych ťahov si pozamieňa rôznym spôsobom svoje funkcie, niekde s využitím paradoxálnosti, inde bez nej (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2200 (Petite) z 27. 2. 1992. Zvodnosť 1.Jb4? hr. 2.Dc3 (A) mat, 1...D:b4, Jc6 2.Sc7 (B), J:c6 mat, viazne na 1...D:d8! (a). Zvodnosť 1.Jb6? hr. 2.Sc7 (B) mat, 1...D:b6, Ja6, Sf8 2.Dc3 (A), Jd7, Sf6 mat, viazne na 1...Dd2! (b). Rieši 1.V:h4 hr. 2.Vh5 mat, 1...D:d8 (a), Dd2 (b), Sh6, S:e4 2.Dc3 (A), Sc7 (B), Sf6, D:e4 mat. Pôsobivé vyvrátenie dvoch tematických zvodnosti jednou figúrou (P. Filippi, Bratislava). Dombrovskisova téma v pozícii, ktorá má vnútorné napätie, ale vstup veže do hry úvodníkom nie je najšťastnejší (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred