Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 2. 1992)


Problém č. 2199

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+7=21)


Problém č. 2200

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 2199: bKb8 Dh3 Vb2 Vh5 Sb7 Sf6 Jb1 Jf7 Pa3 b6 d2 e2 f3 f4 (14), čKc4 Vd6 Sf8 Sh7 Jf5 Pc5 d7 (7) – dvojťažka, 2200: bKf7 Dc2 Vh2 Sb7 Sd8 Jd5 Je6 Pc5 e4 (9), čKe5 Da5 Sg2 Sg7 Jb8 Pb5 c4 h4 h7 (9) – dvojťažka.

V č. 2199 zaujmú v dvoch tematických zvodnostiach oba zvodníky, ktoré sa v riešení objavia ako maty práve po obranách, ktoré zvodnosti vyvracali. V jubilejnom č. 2200 si zase všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach, ktorá sa objaví v riešení ako mat po obranách, ktoré tieto zvodnosti vyvracali.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2171 (Radčenko) z 21. 11. 1991. Pokusy 1.f8D? resp. 1.f8J? viaznu na 1...Dd7! resp. 1...Sb7! Rieši 1.De5 tempo, 1...Kd7, Sb7, Kb7, a5 2.De8, Dd6, Dc7, Db5 mat. Sympatická miniatúrka (P. Filippi, Bratislava). V miniatúrke tohto typu ťažko hľadať hranicu medzi kvalitou a trivialitou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekvapujúce vyvrátenie pokusov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Vincent Goga, 951 45 Dolné Lefantovce 43.

Riešenie problému č. 2172 (Murárasu) z 21. 11. 1991. Zvodnosť 1.V:c5? hr. 2.V:c6 mat a 2.Ve5 mat, 1...V:c5, S:c5, Sc7, D:f4 2.Vd6, Jd8, Sc8, Dh6 mat, viazne na 1...Sc5! Zvodnosť 1.Sc7? hr. 2.Sc8 mat a 2.Jd8 mat, 1...S:c7, V:c7, D:c7 2.Sc8, Jd8, Dh6 mat, viazne na 1...Vd6! Rieši 1.b3 hr. 2.Sc4 mat a 2.De3 mat, 1...V:b3, S:b3, c:d4, f:g4, D:g2, Vc8+ 2.Sc4, De3, Ve5, D:g4, Dh6, S:c8 mat. Pekne zdvojená Novotného téma do jedného riešiteľského komplexu (P. Filippi, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Karel Henc, náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.


Vzad << >> Vpred