Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 11. 1991)


Problém č. 2171

Sergej Radčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 2172

Ion Murárasu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 2171: bKa4 Da5 Sg3 Pf7 (4), čKc6 Sa8 Pa6 (3) – dvojťažka, 2172: bKe8 Dh3 Va5 Vd4 Sa6 Sf4 Jf7 Jg4 Pb2 g2 g5 (11), čKe6 Dh2 Va3 Vc6 Sa2 Sb6 Pc5 f5 (8) – dvojťažka.

V miniatúrke č. 2171 nájdete okrem riešenia aj dva zaujímavé pokusy. V č. 2172 od známeho rumunského autora si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti, pričom v dvoch fázach je spracovaná Nowotného téma.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 2152 (Paslack) z 12. 9. 1991. Zvodnosť 1.Je6? hr. 2.Ja5 (A) mat a 2.Je5 (B) mat, viazne na 1...Vc3! Zvodnosť 1.Jd5? hr. 2.Jb6 mat, 1...D:c5 2.Je5 (B) mat, viazne na 1...b2! Rieši 1.c8D hr. 2.De6 mat, 1...D:c5 2.Ja5 (A) mat a 2.Je5 (B) mat – tematický duál, 1...Dd4, Sg4 2.Ja5, D:d3 mat. Zaujímavé kombinácie funkcií čiernych a bielych ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Najkrajší variant po obrane 1...Sg4 (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2153 (Skubák) z 19. 9. 1991. Zvodnosť 1.Da1? (A) tempo, 1...Ke5 2.Vd2 (B) mat (1...J~, 2.Vb~ mat), viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Vd2 (B) tempo, 1...Ke5 2.Da1 mat. Zámena prvého a druhého ťahu v úspornom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Tento mesiac uplynulo 130 rokov od narodenia Josefa Pospíšila (1. 11. 1861 – 30. 12. 1916) – jedného zo zakladateľov českej školy úlohovej a 110 rokov od narodenia Miroslava Havla (7. 11. 1881 – 8. 7. 1958). Uplynulo tiež 70 rokov od smrti slávneho Gyula Breyera (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921) a Jana Vančuru (18. 8. 1898 – 19. 11. 1921), ktorý zložil vyše 30 analytických štúdií a väčšina z nich bola uverejnená až po jeho smrti.


Vzad << >> Vpred