Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 9. 1991)


Problém č. 2151

Prof. René van Dooren, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 2152

Rainer Paslack, Nemecko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 2151: bKh3 Db5 Ve2 Vg3 Sb8 Sd5 Je6 Pf4 f7 h5 (10), čKf5 Vc7 Vd3 Se3 Ja8 Je1 Pb6 c3 d4 f6 (10) – dvojťažka, 2152: bKa6 Dd2 Sg1 Jc6 Jf4 Pa3 b4 c5 c7 e4 (10), čKc4 Df2 Vc1 Ve1 Se2 Jh6 Pb3 d3 g3 (9) – dvojťažka.

V č. 2151 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach, ktorá sa objaví ako mat vždy v inej fáze po obrane 1...S:e4. V č. 2152 vo zvodnosti 1.Je6? hrozia dva maty: 2.Ja5 (A) mat a 2.Je5 (B) mat (viazne na 1...D:c5!). V ďalších dvoch tematických zvodnostiach po obrane 1...D:c5 sa jedna z hrozieb objaví ako mat a v riešení výjdu oba maty (tzv. tematický duál, ktorý samozrejme bodovať nebudeme).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2131 (Senkus) zo 4. 7. 1991. Zdanlivé hry 1...Jf4, Jdc7 2.V:f6, V:e7 mat. Zvodnosť 1.Sa2? hr. 2.S:d5 mat, 1...Sf3, Jac7 2.V:f6, V:e7 mat, viazne na 1...Jb6! Pokus 1.d:e5? hr. 2.e6 mat, viazne na 1...Jac7! Rieši 1.Je6 hr. 2.Dg8 mat, 1...K:g6, K:e6 2.V:f6, V:e7 mat. Napriek ponúkajúcemu sa úvodníku vysoko originálna skladba hlavne pri kombinovaní spôsobu antiduálového princípu voľnozámenového pri dosahovaní pravosti zámeny obrán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2132 (Kovalič) z 4. 7. 1991. Zdanlivé hry 1...Sf5, Sf4 2.Jg5 (A), Jf6 (B) mat. Zvodnosť 1.Df6? hr. 2.Jg5 (A) mat, viazne na 1...Sf4! Zvodnosť 1.Dg5? hr. 2.Jf6 (B) mat, viazne na 1...Se5! Zvodnosť 1.V:f3? hr. 2.D:f5 mat, 1...Sf4, K:f3, J:f3 2.V:f4, Jg5 (A), d3 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.V:d5 hr. 2.D:f5 mat, 1...Se5, K:d5, c:d5 2.V:e5, Jf6 (B), d3 mat. Zložitý komplex s H–paradoxom vzhľadom na zdanlivé hry a zvodnosti, zámena typu Z–32–36, pričom dôležitú úlohu hrajú aj viaceré neobrany, ako ťahy kráľa i ťahy strelca vo zvodnostiach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred