Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 9. 1991)


 

Problém č. 2153

Ján Skubák, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)

 


Problém č. 2154

Ivo Lebloch a

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)

2 riešeniaKontrolná notácia: 2153: bKh6 Da6 Vb2 Ve8 Pb5 e4 f3 (7), čKf6 Je6 Pf4 f7 (4) – dvojťažka, 2154: bKa1 Dh2 Vc1 Jb1 Pa3 f2 g3 (7), čKb3 Pa4 b4 c4 e5 (5) – dvojťažka (2 riešenia).

V č. 2153 sa zvodník a úvodník objavia v jednej z fáz aj ako mat. Dvojica mladých autorov z Humenného spracovala viacfázovú zámenu dvoch matov (6–fázovú po obrane 1...c3, 4–fázovú po obrane 1...b:a3 a 2–fázovú po obrane 1...e4) vo forme štyroch tematických zvodností a dvoch riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2133 (Pituk) z 11. 7. 1991. Zvodnosť 1.Sf7? hr. 2.Vc5 mat, 1...b3, Sf4+ 2.J:c3, J:f4, mat, viazne na 1...Se3! Zvodnosť 1.f4? hr. 2.Je3 mat, 1...Ke4, Sf4+ 2.J:c3, J:f4 mat, viazne na 1...Dc1! Rieši 1.Jfd4 hr. 2.Vc5 mat, 1...K:e5, f:e5, Sf4+, b3 2.Jf4, Se4, Jf4, J:c3 mat. Škoda, že po 1.e7? nič nehrozí, varianty 1...K:e5, f:e5 2.Jf4, Sf7 mat by boli hodnotným doplnením peknej skladby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2134 (Gorbatenko) z 11. 7. 1991. Zdanlivé hry 1...D:g3, V:g3 2.Db3, Va4 mat. Zvodnosť 1.Dc2? hr. 2.Va4 mat, 1...Db8, Jd3 2.Jd5, Db3 mat, viazne na 1...Vb7! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Db3 mat, 1...Db8, D:g3, Vb7, V:g3, K:d5 2.Dc2, Va4, Je3, Jb6, V:c5 mat. Tri ťahy bieleho si vejárovite zamieňajú funkcie, pritom do hry vstupujú aj rozličné typy zámien hier. Maličkou chybou krásy je absencia antiduálového princípu vo zvodnosti 1.Dc2? po obrane 1...Jd3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborná a virtuózna konštrukcia (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred