Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 9. 1991)


Problém č. 2155

Vladimir Tjapkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 2156

A. Muzyka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)Kontrolná notácia: 2155: bKb3 Da5 Vd5 Ve2 Jd7 Jf1 Pc2 e3 e5 g2 (10), čKe4 Df8 Vd4 Vg8 Sg6 Jf5 Pb4 (7) – dvojťažka, 2156: bKa2 Df7 Va5 Sf8 Jg4 Pb2 c3 (7), čKc4 Vh8 Jf1 Jg6 Pc5 c7 d3 d5 e6 e7 h3 (11) – dvojťažka.

V č. 2155 si všimnite okrem riešenia aj tematickú zvodnosť. V č. 2156 sú dôležité štyri tematické zvodnosti a ich hrozby. Dva zvodníky a všetky hrozby zvodnosti sa v riešení objavia už ako maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2135 (Buňka) z 18. 7. 1991. 1.V:d5 hr. 2.Vd4 mat, 1...J:d5, S:d5, e:d5, V:d5, K:d5, S:e3, f2 2.Jf2, Dc2, Dh7, D:f4, Jc3, D:e5, Sg2 mat. Duál po 1...Sg5 2.D:e5 mat a 2.V:e5 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Štyri tematické brania na d5 majú okrem blokovania tohto poľa i druhý spoločný škodlivý motív – otvorenie línie bielemu, aj keď pri braní pešiakom a jazdcom nejde o priamy matový kameň (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2136 (Mosiašvili) z 18. 7. 1991. Zvodnosť 1.d6? hr. 2.f8D mat, 1...Dc8 2.e6 mat, viazne na 1...D:d6! Zvodnosť 1.e6? hr. 2.f8D mat, 1...Dc8 2.d6 mat, viazne na 1...D:e6! Zvodnosť 1.V:e3? hr. 2.Se4 mat, 1...Df6 2.Dd3 mat, viazne na 1...D:g6! Zvodnosť 1.Veg4? hr. 2.Se4 mat, viazne na 1...D:f6! Rieši 1.Dd3 hr. 2.Vc4(f4) mat, 1...Df6, D:g6, D:d3 2.V:e3, Vg4, f8D mat. Banného téma s vytvorením batérie je už veľmi obohratá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Naviac pozícia diagramu je ilegálna, pretože čierni pešiaci brali najmenej päťkrát a bielemu chýbajú len štyria pešiaci. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 9 riešiteľom: Bandžuch, Baroška, Bauer, Brachtl, Horváth, Mihalčo, Nagy, Slabý a Trubač. Smolu mal Pavol Gajdoš, ktorý si ilegálnu pozíciu všimol, no zle riešil (1.Veg4?) a získal tak iba 1 bod.


Vzad << >> Vpred