Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 7. 1991)


Problém č. 2135

Vladislav Buňka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 2136

Givi Mosiašvili, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+14=26)Kontrolná notácia: 2135: bKb1 Dc7 Vd7 Ve8 Sa7 Sf1 Jd1 Pb4 e3 g4 (10), čKe4 Ve5 Sc6 Sf4 Jb6 Pd5 e6 f3 (8) – dvojťažka, 2136: bKa1 Db5 Ve4 Vg6 Sg2 Sg7 Jh5 Jh8 Pd5 e5 f7 h3 (12), čKf5 Da6 Va7 Sc7 Jb8 Je2 Pa3 c3 d7 e3 e7 g3 h4 h6 (14) – dvojťažka.

V klasickom č. 2135 od popredného českého autora žijúceho v Kutnej Hore nájdete štvornásobné využitie škodlivého motívu blokovania poľa. V modernom č. 2136 gruzínskeho autora je spojených viacero tém, z ktorých zaujme hlavne Banného téma spracovaná vo forme štyroch tematických zvodností a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2113 (Berg) z 2. 5. 1991. Zvodnosť 1.Da7? hr. 2.Jc6 (A) mat, 1...Jc5, Je5 2.S:c5, S:e5 mat, viazne na 1...Vf:d6! Zvodnosť 1.Dg7? hr. 2.Je6 (B) mat, 1...Jc5, Je5 2.S:c5, S:e5 mat, viazne na 1...Vb:d6! Rieši 1.Dd7 hr. 2.Sc5 mat a 2.Se5 mat, 1...Vf:d6, Vb:d6 2.Je6 (B), Jc6 (A) mat. Formálne Hanneliusova téma, ale symetria spôsobuje, že skladba pôsobí schematicky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Příliš viditelné kombinace (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2114 (Kisis) z 2. 5. 1991. Zvodnosť 1.Vd7? hr. 2.Dd6 mat, 1...Vc6, Jb5 2.Dd4, Vc4 mat, viazne na 1...Jf7! Zvodnosť 1.Vd6? hr. 2.Dd4 mat, 1...Sb5 2.Vc4 mat, viazne na 1...Jc6! Rieši 1.Vb4 hr. 2.Vec4 mat, 1...Vg4 2.Dd6 mat. Rotácia dvoch funkcií troch tematických ťahov v úspornom prevedení v riešiteľsky pikantnej forme s voľným poľom, ktoré si treba neustále všímať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pri príležitosti 191. narodenín prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (18. 7. 1810 – 7. 7. 1890) sa dnes uskutoční stretnutie bratislavských záujemcov o šachové skladby od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad << >> Vpred