Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 5. 1991)


Problém č. 2113

Wolfgang Berg, Nemecko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 2114

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 2113: bKd2 Dh7 Sa2 Sd6 Jd3 Jd8 Pf3 (7), čKd4 Vb6 Vf6 Ja4 Jg4 Pb5 f5 g6 (8) – dvojťažka, 2114: bKc2 Dd1 Vd4 Ve4 Se2 Sh2 Ja8 (7), čKc5 Vc8 Vg3 Ja7 Jh8 Pe3 e6 (7) – dvojťažka.

V č. 2113 si okrem riešenia všimnite aj hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach. Aj č. 2114 má dve tematické zvodnosti a súčasťou obsahu sú ich hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2090 (Ryčkov) z 7. 2. 1991. V pozícii diagramu je skladba neriešiteľná. Autor opravil skladbu tak, že bPb6 nahradil bVb6. Potom zvodnosť 1.Da5? hr. 2.Jc4 mat, 1...J:h7, Jd6, Vc7 2.d6, Jc6, Ve6 mat, viazne na 1...Vf5! Rieši 1.d6 hr. 2.Jc6 mat, 1...J:h7, Jd5, Vc7, V:d4 2.Da5, Jc4, De6, c:d4 mat. Pseudo–leGrandova téma spracovaná vo forme zvodnosti a riešenia. Odmenu za správne riešenie dostal Peter Szigeti, Nové Zámky.

Riešenie problému č. 2091 (Vaulin) z 14. 2. 1991. Zdanlivé hry 1...K:d5, J:d5 2.V:b5, D:f5 mat. Zvodnosť 1.Jdf3? hr. 2.Vd4 mat, 1...K:d5, J:d5 2.Vb6, D:d3 mat, viazne na 1...Je2! Rieši 1.Jef3 hr. 2.Ve5 mat, 1...K:d5, J:d5, S:f3 2.Vc7, Ve7, D:f3 mat. Elegantná nadväznosť jednotlivých fáz (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Vzácna jednota motívov zámien v zmenách krytia polí matovej siete po ťahoch kráľa. Po ťahu 1...J:d5 však chýba blokovanie v 2. a 3. fáze (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Jozef Môcik, Bratislava.

Riešenie problému č. 2092 (Vaulin) z 14. 2. 1991. Zvodnosť 1.J:h6? hr. 2.Dg5 (C) mat, viazne na 1...Dd5! Zvodnosť 1.Je:d6? (A) hr. 2.Df7 mat, 1...D:d6, e5 2.Jf:d6 (B), Dg7 mat, viazne na 1...Sf6! Rieši 1.Jf:d6 (B) hr. 2.Df7 mat, 1...D:d6, e5, Df1, Sf6, Vf1, h5 2.Je:d6 (A), Df6, Jf2, D:f6, h5, Dg5 (C) mat. Pekná hra bielych jazdcov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Konštrukcia dosť nešťastná, lebo nie je jasná hranica medzi zamýšľanou a nežiadúcou hrou oboch strán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Gabriel Ivamics, Komárno.


Vzad << >> Vpred