Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 2. 1991)


Problém č. 2091

Jevgenij Vaulin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 2092

Jevgenij Vaulin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)Kontrolná notácia: 2091: bKa1 Df1 Vb7 Vd5 Sa8 Sf8 Jd4 Je5 Pd2 e3 f6 (11), čKe4 Vg6 Sh5 Jf4 Jg2 Pb5 d3 f5 (8) – dvojťažka, 2092: bKd8 De7 Sc2 Je4 Jf5 Pg4 h4 (7), čKg6 Dd1 Vh1 Sa1 Sa2 Jc7 Pd6 e2 e3 e6 h6 h7 (12) – dvojťažka.

V č. 2091 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26 vo forme zdanlivých hier 1...K:d5, J:d5, tematickej zvodnosti a riešenia v každej fáze. V č. 2092 si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti, ich hrozbu a zvodníky.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2069 (Permiakov, Močalkin a Šedej) z 29. 11. 1990. Zvodnosť 1.Jed7? (A) hr. 2.e7 (B) mat, 1...Jd4, D:c5, c:b6 2.Je4 (D), D:c5, Df4 (C) mat, viazne na 1...Kc6! Rieši 1.Df4 (C) hr. 2.Je4 (D) mat, 1...Jd4, D:c5, c:b6 2.Jd7 (A), e7 (B), Jd7 (A) mat. Majstrovská "rozcvička" v trojici (L. Salai, Martin). Zámena funkcií ťahov, ale vadí rozhádzanosť čiernych ťahov v jednotlivých fázach. Aj keď existencia matov na ťahy kráľa vo všetkých fázach nie je úplná, túto predtým základnú požiadavku dnes už možno tolerovať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Tibor Horváth, 935 02 Brhlovce 62.

Riešenie problému č. 2070 (Sizonenko) z 29. 11. 1990. Zvodnosť 1.V:d7? hr. 2.Je4 (A) mat a 2.V:c7 (B) mat, viazne na 1...Jd6! Zvodnosť 1.Ve5? hr. 2.Je4 (A) mat, 1...Jd6 2.Se6 (C) mat, viazne na 1...Va4! Rieši 1.Se6 (C) hr. 2.Dd5 mat, 1...c6, d:e6 2.Je4 (A), V:c7 (B) mat. Skôr moderná schéma ako skladba, ale vyššie požiadavky na jednotnosť obsahu sú ťažko realizovateľné s tak málo kameňmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane MUDr. Michal Trubač, Z. Nejedlého 45/22, 934 01 Levice.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú zahraničnou a domácou šachovou literatúrou z oblasti kompozičného a praktického šachu, vrátane jedného Albumu FIDE. Prosíme vás už teraz o jej propagáciu.

* Zajtra sa uskutoční ďalšie stretnutie záujemcov o šachové skladby a iné novinky z oblasti kompozičného šachu. Krúžok bude od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. Vítaní sú aj mimobratislavskí záujemci.


Vzad << >> Vpred