Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 7. 1991)


Problém č. 2133

Alexander Pituk, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 2134

Jurij Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 2133: bKg3 Vc6 Ve1 Sa7 Sg6 Je2 Jf5 Pb5 c2 e5 e6 f3 (12), čKd5 Da3 Sh6 Jg8 Pa5 b4 c3 c7 f6 (9) – dvojťažka, 2134: bKg1 Db1 Va5 Vd8 Sg8 Sh8 Jc3 Je6 Pa2 g3 h2 (11), čKc4 Dd6 Vg7 Vh5 Sf1 Sf8 Jf2 Pa6 c5 c6 g2 h3 (12) – dvojťažka.

V č. 2133 od najstaršieho a stále aktívne tvoriaceho československého šachového skladateľa – Alexandra Pituka (26. 10. 1904) z Banskej Štiavnice si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti. Výborné č. 2134 obsahuje zdanlivé hry 1...D:g3, V:g3 2.Db3, Va4 mat, tematickú zvodnosť a riešenie, pričom hrozba zvodnosti a riešenia bola matom v zdanlivých hrách a naviac zvodník sa objaví ako mat v riešení a úvodník ako mat vo zvodnosti.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2111 (Pavlov) z 25. 4. 1991. Zvodnosť 1.Sb7? hr. 2.d6 (d:e6) mat, 1...e:d5, Sb3 2.S:d5, V:e2 mat, viazne na 1...J:e5! Zvodnosť 1.Dh1? hr. 2.Vc4 mat, 1...e:d5, J:e5 2.Sd3, Jg5 mat, viazne na 1...Sb3! Rieši 1.Jd3 hr. 2.J:c5 mat, 1...K:d5, K:f3 2.Sb7, Dh1 mat. Okrem ohlasovanej zámeny hier Z–32–56 ešte zámena funkcií typu Bannyj. Z konštrukčného hľadiska ešte dobrý dojem dáva vytvorenie voľných polí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2112 (Pavlov) z 25. 4. 1991. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...Kd5, d5 2.Db3, D:g4 mat. Rieši 1.Da1 tempo, 1...Kd5, d5 2.D:a2, De5 mat. Pozícia B (po úvodníku v A): 1.Je5 tempo, 1...Kd5, d5, d:e5 2.Sc4, Sd7, Da2 mat. Z–32–26 s pridanou zámenou jednej obrany a pre autora typickou menšou pohyblivosťou čiernej strany (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vyniká obzvlášť pozícia B s utajeným úvodníkom (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Nápadnú a zjednodušenú formu dvojčiat znižuje obmedzený pohyb čierneho kráľa (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred