Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 7. 1991)


Problém č. 2131

Raimondas Senkus, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)


Problém č. 2132

Ing. Ján Kovalič, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+13=24)Kontrolná notácia: 2131: bKa5 Dc8 Vd7 Vf5 Sb1 Sh8 Jf8 Jg6 Pd4 h7 (10), čKf7 Va7 Vf1 Se7 Sh5 Ja8 Jd5 Pa6 d6 e3 e5 f6 (12) – dvojťažka, 2132: bKa2 Dg6 Vd3 Sb6 Sd7 Jf7 Jh5 Pb3 c2 d2 e6 (11), čKe4 Va4 Ve2 Sb8 Sc8 Jf5 Jh2 Pa3 c6 d5 f3 g2 g4 (13) – dvojťažka.

V č. 2131 možno objaviť nezvyklú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–62 spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Jf4, Jdc7, tematickej zvodnosti a riešenia. V č. 2132 od rozhodcu nášho medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1990 – si všimnite zdanlivé hry 1...Se5, Sf4, tri tematické zvodnosti a samozrejme, hlavne riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2109 (Ustjancev a Močalkin) z 18. 4. 1991. Zvodnosť 1.Vf2? (A) hr. 2.Vd5 mat, 1...Df7 2.Dh2 (C) mat, viazne na 1...Vc5! Zvodnosť 1.Vg4? (B) hr. 2.Vd5 mat, 1...Vc5 2.Dh2 (C) mat, viazne na 1...Df7! Rieši 1.Dh3 (C) hr. 2.Vd5 mat, 1...Df7, Vc5 2.Vf2 (A), Vg4 (B) mat. Duál po 1...Dd7 2.J:d7 mat a 2.Vf2 mat nepovažujeme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme. Vytvorenie batérie v nadväznosti na Banného tému je asi najfrekventovanejším technickým prvkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2110 (Močalkin) z 18. 4. 1991. Nejde 1.e8D? hr. 2.S:c6 (C) mat, viazne na 1...Je7! Zvodnosť 1.e8J? hr. 2.Jb6 (A) mat, 1...S:d3, e:d4 2.S:c6 (C), Vc5 (B) mat, viazne na 1...V:b2! Rieši 1.De3 hr. 2.Vc5 (B) mat, 1...S:d3, e:d4 2.Jb6 (A), S:c6 (C) mat. Vyniká hrozba zvodnosti ako mat v riešení (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Okrem ohlasovanej Lačného témy je zaujímavý i štrukturálny prvok rôzneho pokrytia tematických polí matovej siete d4, d6 a e6, ktorý zámenu zapríčinil (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred